Čo sa vám nemôže stať v zahraničí so službou VWFS asistent.
Ako našim klientom v prípade problémov pomohol VWFS asistent.
Zbavíme vás starostí komplexnou správou vášho vozového parku.

ŠKODA LEASING

 

Lízing vybavíte rýchlo a jednoducho. Pri lízingu je majiteľom vozidla lízingová spoločnosť (vaším majetkom sa stane až po ukončení zmluvy a úhrade poslednej splátky). Najkratšia doba splácania je tri roky. 

 

Podmienky lízingu

 • akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla

 • doba lízingu 36 – 72 mesiacov

 • odpočet DPH sa uplatňuje v mesačných splátkach

   Kalkulácia lízingových/úverových splátok a poistenia.

  

Aké doklady potrebujete?

 

Podnikatelia:

 • občiansky preukaz

 • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov

 • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH

 • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovnictvo)

  - pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH

  - pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH 

V prípade, že firma existuje kratšie

 • ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.

 • ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY SLOVENSKO s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.

 

Úhrady splátok

 

Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená.

   

Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:

 • presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)

 • správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom lízingovej/úverovej zmluvy)

 • presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)

Informácie o súvisiacich službách nájdete v sekcii SLUŽBY:

Ďalšie informácie si prečítajte v sekcii PRODUKTY: