Prefinancujeme najviac osobných áut na Slovensku.
Čo sa vám nemôže stať v zahraničí so službou VWFS asistent.
Zbavíme vás starostí komplexnou správou vášho vozového parku.

VWFS asistent - exkluzívna služba pre klientov VWFS

 

      

 

 • telefonické poskytovanie právnych informácií

 • preklady a tlmočenie

 • rokovanie s úradmi a políciou

 • asistenčné služby pri strate alebo krádeži dokladov

 • asitenčné služby pri vzatí do väzby po dopravnej nehode

 • administratívne a právne asistenčné služby

 • trestné alebo správne konanie po dopravnej nehode

 • škoda na automobile

 • asistencia pri vysporiadaní náhrady škody

 

VWFS asistent vám zabezpečí pomoc a služby, ktoré naozaj oceníte:

 • Tlmočnícky a prekladateľský servis v komunikácii s políciou, úradmi, miestnou administratívou, zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky, lekárskymi zariadeniami či svedkami pre potrebu zaistenia ich svedectva či v prípade závažnej dopravnej nehody, ktorá je riešená priestupkovým alebo súdnym konaním na Slovensku alebo v zahraničí

 • zorganizuje a uhradí náklady za právne zastúpenie do celkovej hodnoty 335,- € (10 092,21 Sk) na Slovensku a 1 500,- € (45 189 Sk) v zahraničí

 • uhradí správne, súdne, cestovné a ostatné poplatky v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami VWFS asistent do celkovej hodnoty 100,- € (3012,60 Sk) na Slovensku a 200,- € (6025,20 Sk) v zahraničí

 • ak je zákazník predvolaný z dôvodu súdneho konania v zahraničí, zorganizuje a zaplatí ubytovanie po dobu 5 nocí v cene 60,- €/noc (1807,56 Sk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V prípade spôsobenia škody na automobile treťou osobou na Slovensku alebo v inej krajine Európy: 

 • zorganizuje a zabezpečí  vyhotovenie znaleckého posudku škody na vozidle do celkovej ceny posudku 435,-€ (13 104,81 Sk) na Slovensku a 1 500,- € (45 189 Sk) v zahraničí

 • zorganizuje a uhradí právne zastupovanie zákazníka na Slovensku do výšky 335,- € (10 092,21 Sk), v zahraničí do výšky 1 500,- € (45 189 Sk)

 • uhradí správne, súdne, cestovné a ostatné poplatky v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami VWFS asistent do celkovej hodnoty 100,- € (3012,60 Sk) na Slovensku a 200,- € (6025,20 Sk) v zahraničí

 

 

 

 

 

 

 

 

 • návštevu a komunikáciu so zastupiteľským úradom, návštevu konzulárneho pracovníka pri hospitalizácii alebo väzbe

 • zorganizuje a uhradí dopravu blízkej osoby do miesta zadržania zákazníka (vrátane ubytovania do 5 nocí v cene 60,- € /noc), ak bol vodič zadržaný alebo vzatý do väzby v dôsledku závažnej dopravnej nehody

 • pomoc pri vyplňovaní protokolu o dopravnej nehode (platí aj na Slovensku) 

 • vydanie dokladov zadržaných miestnymi úradmi v zahraničí v súvislosti s dopravnou nehod

 • a ďalšie

 

VWFS asistent vám poskytne aj spoplatňovanú pomoc a profesionálne služby, aby ste cestovali bez obáv:

 • pri vzatí do väzby po dopravnej nehode zorganizuje zloženie zálohy za zákazníka v miestnej mene až do celkovej výšky 10 000,- € ako kauciu za prepustenie zadržaného

 • po dopravnej nehode zorganizuje návrat zákazníka do miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky alebo pokračovanie cesty do jej cieľa 

 • pri strate alebo krádeži dokladov zorganizuje doručenie náhradných dokladov k automobilu, ako aj osobných cestovných dokladov  

Prečítajte si, ako služba VWFS asistent pomohla pri vyriešení skutočných prípadov  prípadne si stiahnite informačnú brožúrku produktu.

 

* Administratívno-právnu asistenciu VWFS asistent získate automaticky s podpisom lízingovej alebo úverovej zmluvy, pričom možnosť využiť  služby právneho asistenta je viazaná na poistky (povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie) zahrnuté od počiatku zmluvy v splátkach.

* Náklady za asistenčné služby, ktoré prevyšujú definované ceny vo všeobecných podmienkach tejto služby, hradí zákazník.