Produkty

Kredit (podnikatelia)

Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. Výhodou financovania cez Kredit u nás je, že nemusíte chodiť do banky a všetko vybavíte priamo u predajcu.

 

Výhody úveru pre podnikateľov:

 • zaplatíte menej ako pri lízingu
 • nízke poplatky
 • vozidlo sa okamžite stáva vaším majetkom
 • odpočet DPH sa uplatňuje jednorazovo
 • fixná úroková miera
 • flexibilita trvania úveru od 6 do 72 mesiacov
 • flexibilita akontácie (vopred hradená časť) od 20% do 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • výhodné zákonné a havarijné poistenie v splátke
 • služby právnej asistencie VWFS
 • poistenie finančnej straty pri krádeži alebo totálnej škode
 • jednoduché a rýchle dokladovanie

 

Informujte sa o akčných ponukách pre financovanie automobilov Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, VW Úžitkové vozidlá alebo Porsche.

Lízing

Lízing je finančný produkt určený pre podnikateľov, ktorý vybavíte rýchlo a jednoducho. Zásadným rozdielom oproti úverovému produktu Kredit je, že majiteľom vozidla je počas splácania spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. a najkratšou dobou splácania sú tri roky.

 

Výhody lízingu:

 • komfortné riešenie priamo na mieste predaja
 • variabilita a flexibilita ponuky
 • jednoduchosť pri vybavovaní
 • flexibilita trvania lízingu od 36 do 72 mesiacov
 • flexibilita akontácue (vopred hradená časť) od 20% - 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • odpočet DPH sa uplatňuje v mesačných splátkach

Operatívny lízing pre právnické osoby a podnikateľov

Riadenie vozového parku predstavuje veľmi komplexnú úlohu a preto je podstatne jednoduchšie a hospodárnejšie túto zodpovednosť odovzdať práve VWFS, ktorá prevezme váš vozový park ako celok alebo si vyberiete len niektoré úkony. V každom prípade znížite náklady. Ako líder na trhu financovania vozidiel disponujeme mnohými skúsenosťami, ktoré ocenilo mnoho spoločností využívajúcich služby operatívneho lízingu VWFS.

 

Čo je operatívny lízing:

 • prenájom vozidiel bez predkupného práva    
 • financovanie bez vopred hradenej časti obstarávacej ceny (akontácie)
 • dĺžka trvania zmluvy od 6 do 48 mesiacov (príp. aj viac)
 • majiteľom a držiteľom vozidla je VWFS
 • užívateľom vozidla je nájomca
 • lízingová splátka obsahuje okrem nájmu aj služby a poplatky

 

Výhody operatívneho lízingu cez VWFS:

 • outsourcing správy vozového parku = o vozový park sa stará prenajímateľ
 • možnosť použitia náhradného vozidla až do 25 dní počas roka
 • nákup a servisovanie vozidiel za zvýhodnené ceny
 • zastupovanie klienta v prípade servisovania a poistných udalostí profesionálmi z VWFS
 • prefinancovanie len spotrebovanej hodnoty vozidla
 • garancia výšky splátky, pevnej úrokovej miery a kúpnej ceny vozidla po skončení lízingu
 • jeden daňový doklad na celé obdobie lízingu - jeden trvalý príkaz
 • účtovné operácie (faktúry zo servisov, poistné plnenia, platba poistného, daní a poplatkov) sú na strane VWFS
 • know how od materských koncernov Volkswagen Financial Services a Porsche Bank
 • sila koncernovej ponuky a efektívna spolupráca s dílerskou sieťou značiek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA
 • najširšia servisná sieť
 • profesionálna a osobná starostlivosť zodpovedajúca kvalite značky VWFS
 • koncernové zľavy

 

Mesačná lízingová splátka

V mesačnej splátke je zahrnuté:

 • amortizácia a úrok
 • daň z motorových vozidiel
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • registračný poplatok

Položky voliteľné nájomcom:

 • servis a pneumatiky
 • náhradné vozidlo
 • diaľničná nálepka pre Slovensko, Česko alebo Rakúsko
 • pripoistenie osôb a batožiny
 • zabezpečenie tankovacej karty
 • povinné zmluvné poistenie plus (rozšírené)

Bonus: Každý klient má k dispozícií bezplatné asistenčné služby v celej Európe poskytované spoločnosťou ASA.

 

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov pre operatívny lízing môžete stiahnuť TU.

 

Nezáväzná kalkulácia operatívneho lízingu

Ak máte záujem o nezáväznú kalkuláciu operatívneho lízingu pre právnické osoby a podnikateľov, stačí kliknúť sem a my vám na základe vyplnených údajov zašleme požadovanú kalkuláciu na uvedenú adresu.

Spätné financovanie

Spätné financovanie je spôsob, ako môže podnikateľ resp. fyzická osoba získať finančné prostriedky zo svojho hnuteľného majetku – automobilu.

 

Predmet financovania

Spätné financovanie je možné zrealizovať na vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

 • osobné resp. úžitkové vozidlo do 3,5 t
 • vozidlo je registrované na záujemcu o spätné financovanie a má platné Slovenské osvedčenie o evidencii vozidla
 • vek vozidla + doba splácania úveru môže byť maximálne 9 rokov
 • vozidlo musí mať v čase vstupu do financovania najazdené max. do 200 000 km
 • na vozidle nesmie byť žiadna právna ťarcha (financovanie v inej lízingovej spoločnosti resp. záložné právo iného subjektu, zaťažené exekučným konaním)

 

Realizácia spätného financovania

Volkswagen Financial Services (VWFS) zohľadní vek vozidla, aktuálny stav km a na základe daných údajov nastaví cenu vozidla. Následne navrhne nacenenie klientovi, teda určí sa jeho všeobecná cena nastavená VWFS, z ktorej je odpočítaná akontácia (štandartne 30%). Zostatok ceny je možné prefinancovať. Tieto finančné prostriedky (štandartne 70%) budú po podpise zmlúv zaslané na účet žiadateľa a ten ich bude splácať v dohodnutej výške a dobe podľa splátkového kalendára.

 

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na autorizovaných predajcov alebo kontaktujte naše zákaznícke centrum na 02/492 92 010. 

Dokumenty na stiahnutie

Prevod zmluvy

Sadzobník poplatkov pre právnicke osoby a podnikateľov

Všeobecné obchodné podmienky

Žiadosti k správe zmluvy

Zmena IČ DPH od 1.1.2019

Otázky a odpovede

Nasledujúce informácie vám pomôžu pri riešení problémov s vašou úverovou alebo lízingovou zmluvou, či poistením vozidla. Dozviete sa tiež, ako napr. postupovať v prípade prevodu zmluvy či havárie vozidla a mnoho ďalších užitočných údajov.

V prípade, že nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nás kontaktovať na čísle Zákazníckeho centa VWFS - 02/492 92 010 alebo mailom na info@vwfs.sk.

 

 

Aké doklady potrebujem k prevodu zmluvy?

Pôvodný zákazník predloží:

 • krátku písomnú žiadosť o prevod zmluvy s uvedením čísla zmluvy, mena budúceho zákazníka a dôvodu prevodu zmluvy, resp. vyplnený formulár Žiadosť o postúpenie práva a povinností,
 • kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV) časť II, prípadne Osvedčenia o evidencii vozidla časť I,
 • ak je súčasný zákazník právnická osoba, predloží aktuálny Výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

 

Preberajúci / budúci zákazník (podnikajúca osoba) predloží:  

 • aktuálny živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH,
 • daňové priznanie za predchádzajúci účtovne uzavretý rok,
 • ekonomické výkazy potvrdené daňovým úradom za predchádzajúci účtovne uzavretý rok (súvaha, výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch),
 • základné údaje, vyplnený formulár Základné údaje poskytnuté budúcim klientom.

 

Ak podnikateľ potvrdzuje príjem sebe, ako súkromnej osobe, očakávame, že predloží aj kópiu živnostenského listu a kompletné daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdené daňovým úradom.

V prípade firmy, ktorá existuje kratšie ako jeden rok, vyžadujeme ručiteľa, ktorý predloží potrebné doklady k prevereniu bonity. Ručiteľ podpíše ručiteľské vyhlásenie.

Pred odsúhlasením prevodu môže pracovník VWFS od budúceho zákazníka žiadať ešte dodatočné podklady, napr. doklad o platení odvodov do Sociálnej poisťovne, doplňujúce informácie o bonite a pod.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

 

Aké je daňové hľadisko prevodu?

Úverová zmluva

Služba spojená s prevodom úverovej zmluvy je v zmysle § 39 Zákona o DPH oslobodená od dane z pridanej hodnoty.

Lízingová zmluva

Pri prevode lízingovej zmluvy je možné uznať nájomné do daňových výdavkov (nákladov) tak u pôvodného, ako aj budúceho nájomcu za podmienok dodržania ustanovení § 19 odsek 5. Zákona č. 595/2004 Z.z. o daniach z príjmov.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Aké sú podmienky prevodu zmluvy?

 • Prevod zmluvy je možný len v prípade, ak pokračovateľom bude právnická osoba resp. fyzická osoba podnikateľ.
 • Prevod zmluvy nie je možné realizovať na zmluvách o spotrebiteľskom úvere.
 • Prevod znamená, že budúci zákazník v plnom rozsahu vstupuje do zmluvy a  preberá ju so všetkými záväzkami a preplatkami pôvodného zákazníka, pokiaľ tieto nie sú pred prevodom pôvodným zákazníkom vyrovnané.
 • Podmienky zmluvy sa pri prevode nemenia, t.j. pôvodne dohodnutá dĺžka trvania, výška splátky, poistenie (ak je súčasťou zmluvy).
 • Prevod zmluvy je možný len s písomným súhlasom prenajímateľa, výlučne formou Dohody o postúpení práv a povinností v prípade lízingovej zmluvy a Dohody o prevzatí záväzku v prípade úverovej zmluvy (ďalej len Dohoda) pripravenej pracovníkom VWFS.
 • Vybavovanie prevodu nie je dôvodom na neplatenie splátok.
 • VWFS nevstupuje do finančného vyrovnania medzi  pôvodným a budúcim zákazníkom, ani žiadnu zo strán k nemu nezaväzuje.
 • Prevod nie je možné uskutočniť do splatnosti prvých troch splátok zmluvy a najneskôr je možné uskutočniť prevod pred splatnosťou posledných dvoch splátok. Ďalej prevod zmluvy nie je možné uskutočniť na zmluvách, ktoré sú postúpené externej agentúre alebo na nich evidujeme príkaz exekútora.
 • Prevod zmluvy nadobúda účinnosť najskôr dátumom splatnosti najbližšej splátky po dátume podpisu prevodu zmluvy zo strany VWFS. Spätný dátum účinnosti prevodu nie je možný.
 • Žiadosť a doklady potrebné k prevodu pošlite poštou, prípadne prineste osobne do našej spoločnosti.
 • Schvaľovanie prevodu trvá minimálne 4 pracovné dni.

 

Podmienka súhlasu VWFS s prevodom zmluvy

 • Nevyhnutnou podmienkou súhlasu s prevodom zmluvy je vysporiadanie (zaplatenie) všetkých nedoplatkov pôvodného zákazníka voči VWFS.

 • Vyhovujúca bonita budúceho zákazníka (na základe predloženia nižšie uvedených podkladov).

   

Spracovateľský poplatok za prevod zmluvy

 • Spracovateľský poplatok za prevod zmluvy účtujeme budúcemu zákazníkovi podľa platného sadzobníka poplatkov (fyzické osoby alebo právnicke osoby).

 

Evidencia motorového vozidla na polícii

 • Po schválení prevodu zmluvy našou spoločnosťou bude budúcemu zákazníkovi zapožičaný originál osvedčenia o evidencii motorového vozidla, skratka OEV (pokiaľ je vo VWFS archivovaný) a zaslané splnomocnenia k zápisu zmeny držiteľa na príslušnom dopravnom inšpektoráte PZ.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Ako mám platiť splátky?

Pravidelné splátky plaťte vždy bezhotovostne, prostredníctvom banky, formou trvalého príkazu. Splátky neuhrádzajte poštovou poukážkou. Číslo účtu našej spoločnosti nájdete v splátkovom kalendári. Variabilný symbol je vždy číslo vašej zmluvy. Splátka musí byť pripísaná na náš účet najneskôr v deň splatnosti splátky, uvedený vo vašom splátkovom kalendári.

Blíži sa koniec mojej lízingovej zmluvy

O blížiacom sa konci lízingovej zmluvy vás budeme informovať  listom alebo mailom približne 6 týždňov pred termínom plánovaného ukončenia zmluvy. Riadne ukončenie lízingovej  zmluvy nastáva po ubehnutí zmluvne dohodnutej doby nájmu vozidla a splatení všetkých pohľadávok na účet VWFS. Po splnení týchto podmienok vám pošleme/odovzdáme úradne overené prehlásenie o riadnom ukončení lízingovej zmluvy. Prehlásenie vás oprávni zrušiť na dopravnom inšpektoráte záznam o vlastníctve vozidla spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Poistenie po ukončení zmluvy zahrnuté v splátkach pokračuje ďalej, nakoľko je uzavreté na dobu neurčitú. O spôsobe platenia poistného po ukončení lízingovej zmluvy je potrebné sa dohodnúť s poisťovňou.

Blíži sa koniec mojej úverovej zmluvy

Splatením všetkých splátok a pohľadávok na účet VWFS úverová zmluva končí. Doklad o riadnom ukončení  zmluvy Vám vydáme najskôr po termíne splatnosti predposlednej splátky. Po splnení týchto podmienok Vám  pošleme/odovzdáme úradne overené prehlásenie o riadnom ukončení  úverovej zmluvy.

Poistenie po ukončení zmluvy zahrnuté v splátkach pokračuje ďalej, nakoľko je uzavreté na dobu neurčitú. O spôsobe platenia poistného po ukončení úverovej zmluvy je potrebné sa dohodnúť s poisťovňou.

Chcem, aby vozidlo užívala tretia osoba

Ďalší prenájom, požičiavanie, výpožička a pod., tretím osobám môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom VWFS. Vyplnte Žiadosť o používanie vozidla treťou osobou.

Chcem, aby za mňa vyzdvihla doklady o ukončení zmluvy iná osoba

V takom prípade je nutné predložiť plnú moc, oprávňujúcu danú osobu vyzdvihnúť originál osvedčenia o evidencii vozidla a originál prehlásenia o ukončení zmluvy, pričom na plnej moci musí byť úradne overený podpis zákazníka. V prípade, ak bola daná zmluva uzavretá s fyzickou osobou podnikateľom alebo s právnickou osobou je nutné, aby na plnej moci bol úradne overený podpis konateľa spoločnosti podľa obchodného registra.

Chcem odklad splátok

V prípade odkladu splátok môžete využiť tzv. splátkové prázdniny. Je to forma odkladu splátok, kedy klient môže požiadať o ich odloženie na jeden alebo maximálne dva mesiace. Jednu alebo obe splátky následne klient uhradí spolu s nasledujúcou splátkou podľa splátkového kalendára.

 

Kto môže dostať splátkové prázdniny?

O splátkové prázdniny môže písomne požiadať každý klient, ktorý nie je na svojej zmluve v omeškaní s úhradou splátky a posledných 6 mesiacov nemal splátkové prázdniny. Každá žiadosť klienta je posudzovaná jednotlivo a rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí splátkových prázdnin je klientovi oznámené písomne.

 

Dlh na zmluve

V prípade, ak má klient na zmluve dlh po splatnosti, splátkové prázdniny nebudú poskytnuté. Je potrebné, aby mal klient vysporiadané všetky svoje záväky, a to aj na ostatných zmluvách.

 

Úroky z omeškania

Počas tvania splátkových prázdnin (maximálne dva mesiace), nebudú klientovi narátavané úroky z omeškania.

 

Čo ak po skončení splátkových prázdnin neuhradím pohľadávky?

V prípade ak klient neuhradí pohľadávky v zmysle poskytnutých splátkových prázdnin, spoločnosť VWFS zmluvu vypovedá, zosplatní a postúpi inkasnej spoločnosti na vymoženie.

Chcem predčasne splatiť lízingovú alebo úverovú zmluvu

Na základe vyplnenia žiadosti o vypracovanie kalkulácie pri predčasnom ukončení vám vypočítame a do siedmich dní, formou nezáväznej kalkulácie, odošleme sumu finančného vyrovnania. Súčasťou kalkulácie bude aj formulár žiadosti o predčasné ukončenie zmluvy. Podpísanú žiadosť je možné poslať späť faxom na číslo 02/49 292 222, mailom na adresu predcasne.ukoncenie@vwfs.sk, alebo poštou. Po úhrade sumy finančného vyrovnania vám pošleme úradne overené prehlásenie o prechode vlastníckych práv k vozidlu z VWFS na vás.  

Poistenie po ukončení zmluvy zahrnuté v splátkach pokračuje ďalej, nakoľko je uzavreté na dobu neurčitú. O spôsobe platenia poistného po ukončení úverovej zmluvy, je potrebné sa dohodnúť s poisťovňou.

Chcem skrátiť alebo predĺžiť zmluvu

Možnosť skrátiť, či predĺžiť zmluvu je obmedzená podmienkami marketingovej akcie, v rámci ktorej bola zmluva uzavretá. V prípade vášho záujmu kliknite na Žiadosť o zmenu dĺžky splátkového obdobia.

Chcem vozidlo prenajať

Ďalší prenájom, požičiavanie, výpožička a pod., tretím osobám môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom VWFS. Vyplnte Žiadosť o používanie vozidla treťou osobou.

Chcem získať devinkuláciu poistného plnenia

Vyplnte a pošlite nám formulár Žiadosť o devinkuláciu. Súhlas s vyplatením poistného plnenia (devinkulácie) je možné zaslať v prípade, ak ste k dátumu podania tejto žiadosti uhradili na účet VWFS všetky splatné splátky vrátane prípadných poplatkov.

Čo mám robiť, keď mi ukradli auto?

Nahláste udalosť na polícii, do poisťovne a nám mailom na adresu kradez@vwfs.sk alebo telefonicky na čísle 02/492 92 226. Po doručení potvrdenia polície o nahlásení krádeže do VWFS pozastavíme predpis splátok k vašej zmluve a vyhotovíme predbežné finančné vyrovnanie.  Záverečné finančné vyrovnanie vypracujeme po príchode poistného plnenia. O výsledku vás budeme obratom informovať.

Čo mám robiť, keď potrebujem servis vozidla na operatívny lízing?

Kontaktujte najbližší autorizovaný servis danej značky a dohodnite si termín.

Čo sa stane s poistením pri prevode zmluvy?

Pokiaľ je havarijné poistenie súčasťou zmluvy, bude prevedené na nového zákazníka. V prípade, že pôvodný zákazník mal uzatvorené individuálne poistenie je nutné, aby nový zákazník uzatvoril tak isto individuálne poistenie na základe dokladov, ktoré obdrží s dokladmi o prevode zmluvy. To isté platí aj pre poistenie zodpovednosti za škodu (povinné zmluvné poistenie). V Prípade poistenia finančnej straty (GAP) v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (značkové poistenie), ktoré mal uzatvorené pôvodný zákazník, toto poistenie prevodom zaniká.

Pokiaľ budúci zákazník nemá záujem pokračovať v podmienkach pôvodných poistiek, môžu mu byť vyňaté so splátok. V takom prípade je povinný si uzatvoriť individuálne havarijné poistenie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Dá sa vyňať poistenie zo splátok v priebehu trvania zmluvy?

Vyňatie poistenia zo splátok je možné na základe posúdenia a schválenia pracovníkom VWFS. Podmienkou je dodržanie výpovednej lehoty v rámci zákonom stanovených podmienok a vinkulácia poistného plnenia v prospech VWFS.

Doposiaľ mi po uplynutí doby nájmu nebolo doručené osvedčenie o evidencii vozidla, hoci viem, že originál bol archivovaný u vás

Dôvodom môže byť  pohľadávka, alebo iný nesplnený záväzok voči VWFS. Kvôli zisteniu dôvodu nás prosím kontaktujte, na adrese riadne.ukoncenie@vwfs.sk alebo telefonicky na čísle 02/49292200.

Je možné dokončiť prevod, keď je vozidlo počas vybavovania prevodu zmluvy totálne havarované alebo ukradnuté?

V prípade totálneho poškodenia alebo krádeže predmetu financovania sa prevod neuskutoční. Prebehne finančné vyrovnanie s pôvodným zákazníkom.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Je možné poslať mi osvedčenie o evidencii vozidla a plnú moc skôr, ako je stanovené lízingovou spoločnosťou?

Pri lízingovom produkte to nie je možné. Spoločnosť sa riadi platnou legislatívou a dátum riadneho ukončenia a vystavenia dokladov na prepis vozidla je v zmluve presne stanovený.

Ak sa jedná o úverové produkty a zmluva je vyplatená podľa splátkového kalendára, je možné doklady potrebné na prepis vozidla vystaviť a odoslať klientovi aj pred dátumom ukončenia. Každý produkt je však špecifický a v prípade vášho záujmu kontaktujte naše zákaznícke centrum, ktoré vám poskytne bližšie informácie. 

Je možné previesť zmluvu s pohľadávkou po splatnosti?

Riešenie prevodu zmluvy nie je dôvodom ne neplatenie splátok. Pôvodný zákazník je povinný zabezpečiť aj v čase realizácie prevodu riadnu úhradu mesačných splátok podľa splátkového kalendára. Podmienkou pre posúdenie žiadosti o prevod zmluvy je úhrada všetkých pohľadávok po lehote splatnosti. Pohľadávku po splatnosti nie je možné previesť na nového zákazníka.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

K akému dátumu je možné uskutočniť prevod zmluvy?

Prevod zmluvy nadobúda účinnosť najskôr dátumom splatnosti najbližšej  splátky po dátume podpisu prevodu zmluvy zo strany VWFS. Spätný dátum účinnosti prevodu nie je možný.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Kde je uložené osvedčenie o evidencii vozidla po dobu trvania zmluvy?

Úverová alebo lízingová zmluva

Originál osvedčenia o evidencií vozidla v prípade produktov lízingu a úveru by ste si mali ponechať vy. Do VWFS je potrebné doručiť len kópiu.

 

Zmluva o operatívnom lízingu

V prípade operatívneho lízingu by mal byť originál Osvedčenia o evidencií vozidla - časť II zaslaný do VWFS, kde bude uchovaný a v prípade potreby môže byť zapožičaný na základe žiadosti klienta k zabezpečeniu potrebných úkonov. Vodič by mal mať pri sebe Osvedčenie o evidencii vozidla - časť I (plastová kartička).

 

Kde získam potvrdenie o bezškodovom priebehu?

Doklad o bezškodovom priebehu je ideálne žiadať od poisťovne, v ktorej máte vozidlo poistené, pri zániku poistenia. Keď do poisťovne doručíte výpoveď poistnej zmluvy, môžete priamo vo výpovedi požiadať aj o zaslanie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Poisťovňa má 15 dní na jeho doručenie.

 

Kedy sú splatné mesačné splátky? Je možné zmeniť dátum splatnosti?

Dátum splatnosti splátok je uvedený v splátkovom kalendári. Zmenu dňa splatnosti vykonáme na základe vyplnenia žiadosti o zmenu dňa splatnosti splátky, pokiaľ máme vzájomne uzavretú zmluvu o úvere. Zmena dňa splatnosti splátok lízingovej zmluvy nie je možná.

Koľko zaplatím za ukončenie zmluvy?

Doklady na prepis vozidla poskytujeme klientom prvýkrát bezplatne. Pri opakovanom vystavení dokladov je poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov pre súkromné osoby alebo sadzobníka poplatkov pre právnické osoby a podnikateľov.

Končí poistenie vozidla zároveň s ukončením zmluvy?

Pokiaľ máte poistnú zmluvu uzavretú priamo s poisťovňou, riaďte sa poistnou zmluvou. Zmluva uzavretá prostredníctvom VWFS je uzavretá na dobu neurčitú, a preto trvá aj po ukončení zmluvy s VWFS.

Mal/a som nehodu a mám poškodené vozidlo

V prípade, že dôjde k škodovej resp. poistnej udalosti, ste povinný pri škode presahujúcej 3.990,- € udalosť oznámiť okamžite po jej vzniku orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) a poisťovni, v ktorej máte uzavreté havarijné poistenie. V poisťovni je potrebné vyplniť príslušné tlačivá a potvrdenie o registrácii udalosti, ako aj informáciu o predpokladanom rozsahu škody. Tieto dokumenty pošlite do VWFS na adresu havaria@vwfs.sk. Pri odstraňovaní následkov udalosti sa riaďte pokynmi poisťovne.

Mám finančné problémy

V prípade  finančných problémov bezodkladne kontaktujte Volkswagen Financial Services. Je niekoľko možností ako môžete situáciu riešiť:

 

1, Splátkové prázdniny

 • Splátkové prázdniny je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti v prípade, že na zmluve nie je evidovaný dlh.
 • Splátkové prázdniny sa poskytujú na obdobie maximálne dvoch mesiacov.
 • Odložené splátky sa hradia po skončení splátkových prázdnin spolu s nasledujúcou splátkou podľa splátkového kalendára.
 • Splátkové prázdniny je možné poskytnúť po šiestich  mesiacoch riadneho splácania splátok.

 

2Predĺženie zmluvy / Zníženie splátok

Možnosť predĺžiť zmluvu je obmedzená podmienkami marketingovej akcie, v rámci ktorej bola zmluva uzavretá. V prípade vášho záujmu kliknite na žiadosť o zmenu dĺžky splátkového obdobia.

 

3, Prevod zmluvy

Všetky informácie nájdete v otázke "Aké sú podmienky prevodu?"

 

4, Predčasne vyplatenie zmluvy

Všetky informácie nájdete v otázke "Chcem predčasne splatiť lízingovú alebo úverovú zmluvu".

 

Mám operatívny lízing a chcel by som vybaviť ekologickú známku. Ako mám postupovať?

Kontaktujte oddelenie operatívneho lízingu VWFS mailom na ol@vwfs.sk, kde je potrebné uviesť evidenčné číslo vozidla (EČV), typ známky a krajinu, do ktorej potrebujete vycestovať s danou známkou. Oddelenie operatívneho lízingu vám známku následne zabezpečí.

Mám operatívny lízing a potrebujem vymeniť pneumatiky. Ako mám postupovať?

Je potrebné sa objednať do prevádzky vybraných pneuservisov, ktoré nájdete uvedené vo vašom Driver Sete alebo v zozname servisov a pneuservisov.

Mám poistnú udalosť na vozidlo v operatívnom lízingu. Ako mám postupovať?

Poistné udalosti pre vozidlá v operatívnom lízingu hláste na mailovej adrese puol@vwfs.sk.

Mám preplatok na zmluve

Pre vrátenie preplatku vyplnte tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku.

Mám uzavretú zmluvu v rámci akcie ŠKODA Bez starostí. Kedy si mám objednať nové vozidlo?

Dostupnosť modelov vozidiel je rozdielna a preto je najlepšie sa poradiť priamo s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. My vám doporučujeme riešiť objednanie nového vozidla približne šesť mesiacov pred ukončením zmluvy, aby ste mohli plynule pokračovať v užívaní nového vozidla po skončení pôvodnej zmluvy. 

Mám zmluvu uzatvorenú ako fyzická osoba podnikateľ a zrušil/a som živnosť. Čo je potrebné k prevodu na moje rodné číslo?

Danú skutočnosť je potrebné našej spoločnosti oznámiť písomnou formou. Je potrebné priložiť úradný dokument potvrdzujúci ukončenie činnosti spolu s kópiami dvoch dokladov totožnosti.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Mám zmluvu uzatvorenú na rodné číslo a začal/a som podnikať ako fyzická osoba podnikateľ. Čo je potrebné k prevodu na moju živnosť?

Prevod zmluvy uzatvorenej na rodné číslo – spotrebiteľ  - nie je možný. Môžete požiadať o súhlas k užívaniu treťou osobou vyplnením formulára Žiadosť o používanie vozidla treťou osobou a užívať vozidlo ako živnostník, resp. požiadať o predčasné ukončenie vyplnením formulára Žiadosť o vypracovanie kalkulácie pri predčasnom ukončení a opätovne refinancovanie prostredníctvom novej zmluvy.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Môžem kúpiť na úver vozidlo, ktoré nemá jasnú minulosť?

Vozidlo na úver s nejasnou minulosťou nie je možné prefinancovať. Vozidlá financované VWFS, ktoré neboli pôvodne ako nové, zakúpené v sieti oficiálnych dílerov, musia mať povinne vykonanú kontrolu originality a preverenie vozidla, či na vozidle neviaznu práva tretích osôb, prípadne iné dôležité skutočnosti.

Môžem platiť mesačné splátky poštovou poukážkou?

Úhrada splátok prostredníctvom poštovej poukážky nie je možná. Splátky uhrádzajte bankovým prevodom tak, že si vo vašej banke zriadite trvalý príkaz na úhradu.

Môžem vozidlo odovzdať budúcemu zákazníkovi ešte pred podpisom dohôd o prevode zmluvy?

Pôvodný zákazník môže požiadať o súhlas k užívaniu treťou osobou v žiadosti. Po potvrdení súhlasu našou spoločnosťou s užívaním vozidla treťou osobou je nový zákazník oprávnený vozidlo používať, avšak Zmluvou o AutoKredite, resp. Zmluvou o finančnom lízingu je až do ukončenia prevodu viazaný pôvodný zákazník.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Môžem získať jazdené vozidlo vrátené z lízingu alebo úveru?

Získať jazdené vozidlo môžete získať prostredníctvom našich dílerov, kde sú tieto vozidlá umiestnené. Zoznam dílerov poskytujúcich predaj jazdených vozidiel nájdete na mape tu.

V prípade, že máte záujem o jazdené vozidlá, ktoré spĺňajú prísne kritériá kvality a sú teda zárukou dlhého a spokojného užívania bez obáv z neznámeho pôvodu alebo zlého technického stavu, odporúčame vám navštíviť stránku ŠKODA Plus - Vyskúšané jazdené vozidlá alebo stránku Das WeltAuto - Najlepšie jazdené vozidlá s garanciou.   

 

Môžem zmeniť poisťovňu v prípade havarijneho poistenia?

Každý zákazník má možnosť zmeniť poisťovňu za jedného z našich zmluvných partnerov. Podmienkou na zmenu poisťovne je dodržanie výpovednej lehoty v rámci zákonom stanovených podmienok.

Musí byť vozidlo, ktoré je predmetom zmluvy, poistené?

V prípade financovania nových vozidiel musí byť vozidlo poistené havarijne a aj zákonným poistením zodpovednosti za škodu. V prípade zmluvy na jazdené vozidlo záleží na konkrétnych podmienkach zmluvy (napr. vek vozidla, cena vozidla).

Musím napísať žiadosť o riadne ukončenie zmluvy?

Proces riadneho ukončenia, vrátane odoslania OEV (pokiaľ bol vo VWFS archivovaný) a prehlásenia o prechode vlastníctva z VWFS na vás, prebieha automaticky za predpokladu, že ste uhradili všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Namontoval/a som do vozidla ťažné zariadenie / klimatizáciu / splyňovacie zariadenie a pod.

Zmeny na vozidle podliehajúce zápisu do Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV) môžte vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom VWFS. Vyplnte Žiadosť o montáž ťažného zariadenia alebo LPG a zašlite ju na montaz.doplnkov@vwfs.sk.

Obdržal som upomienku / SMS

Upomienka alebo SMS správa je informácia pre klienta o aktuálnom nedoplatku na zmluve. Ak ste obdržali upomienku, je nutné skontrolovať doklady o úhrade a to dátum úhrady, číslo účtu a variabilný symbol, ktorý je totožný s číslom zmluvy.

Ak ste splátku neuhradili, je nutné obratom uhradiť uvedený nedoplatok.

V prípade nejasností neváhajte kontaktovať oddelenie pohľadávok na čísle 02/49 292 320 alebo mailom na platby@vwfs.sk.

 

Obdržal som výpoveď zmluvy

Úverová alebo lízingová zmluva

Je potrebné komunikovať so splnomocneným pracovníkom externej agentury, s ktorým si je ešte možné dohodnúť termín na úhradu omeškaných splátok spolu s poplatkami spojenými s vymožením pohľadávky v zmysle sadzobníka poplatkov pre súkromné osoby alebo sadzobníka poplatkov pre právnické osoby a podnikateľov.

V prípade Zmluvy o AutoKredite je stanovený celý úver splatným. V prípade nedouhradenia do termínu stanoveného externou agentúrou, je potrebné predmet financovania odovzdať splnomocnenému pracovíkovi. Ak do vopred dohodnutého termínu neevidujeme úhradu a vozidlo nie je možné odobrať, externá agentúra ukončuje zákazku návrhom na podanie trestného oznámenia za neoprávnené užívanie vozidla treťou osobou.

 

Zmluva o operatívnom lízingu

V takomto prípade kontaktujte oddelenie operatívneho lízingu VWFS telefonicky na čísle 02/492 92 355 alebo mailom na adrese ol@vwfs.sk.

Omylom som poslal/a akontáciu na účet VWFS

V takomto prípade informujte písomne našu spoločnosť na adrese platba@vwfs.sk a my túto záležitosť s predajcom vyriešime.

Poslal/a som platbu pod chybným variabilným symbolom

Riešením je vyplnenie žiadosti o presun platby a jej odoslanie mailom na adresu platba@vwfs.sk  alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti. Na základe žiadosti platbu uhradenú pod chybným variabilným symbolom dohľadáme a priradíme k vašej zmluve.

Potrebujem kópiu dokumentov zo zmluvy

Kópie dokumentov zo zmluvy môžete žiadať mailom na adrese archiv@vwfs.sk.

Potrebujem pre audítorov potvrdiť stav záväzkov a pohľadávok

Pošlite nám vami evidovaný stav k požadovanému termínu na mail platba@vwfs.sk, ktorý po kontrole potvrdíme a odošleme späť.

Potrebujem si vypožičať osvedčenie o evidencii vozidla (napr. z dôvodu STK, montáže ťažného zariadenia a pod.)

V prípade, že potrebujete zapožičať osvedčenie o evidencii vozidla, je potrebné poslať písomnú žiadosť mailom na adresu oev@vwfs.sk, faxom na 02/492 92 477, poštou na našu adresu alebo osobne na našom zákazníckom centre v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod. V prípade osobného vyzdvihnutia bude osvedčenie o evidencii vozidla vydané iba klientovi, prípadne klientom splnomocnenému zástupcovi, pričom plná moc musí byť overená notárom.

Potrebujem súhlas s vycestovaním do zahraničia?

Áno. Pokiaľ potrebujete súhlas s vycestovaním do zahraničia, vyplňte formulár Žiadosť o súhlas s vycestovaním do zahraničia. Vyplnený formulár pošlite mailom na adresu info@vwfs.sk alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.  Podmienkou vystavenia súhlasu je dobrá platobná disciplína.

Potrebujem vystaviť potvrdenie o platobnej morálke

Potvrdenie o platobnej morálke si môžete vyžiadať mailom na adrese pohladavky@vwfs.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

Potrebujem vystaviť prehľad došlých platieb

Potvrdenie o došlých platbách si môžete vyžiadať mailom na adrese pohladavky@vwfs.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

Potrebujem zaslať kópiu osvedčenia o evidencii vozidla

V prípade, že potrebujete poslať kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, je potrebné nám poslať písomnú žiadosť mailom na oev@vwfs.sk, faxom na 02/492 92 477, poštou na našu adresu alebo osobne na našom zákazníckom centre každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 hod. 

Prečo musím čakať na koniec zmluvy, keď som už všetko zaplatil/a?

Úhrada splátok bola v zmluve dohodnutá v termínoch podľa splátkového kalendára. Pokiaľ  úhrady nebudú kopírovať splátkový kalendár, ale ich pošlete v predstihu, bude VWFS záležitosť riešiť ako predčasné ukončenie zmluvy. Na predčasné ukončenie zmluvy sa vzťahujú iné pravidlá, vrátane poplatkov.

Spoločnosť, na ktorú bola uzatvorená zmluva bola zlúčená, rozdelená, zrušená bez likvidácie, zmenila právnu formu a pod.

Každú zmenu nám je zákazník povinný oznámiť bez meškania. K oznámeniu je potrebné priložiť doklad o zmene:

 • kópiu dokladu, na základe ktorého došlo k zmene (t.j. kópiu zmluvy o predaji podniku, kópiu zmluvy o predaji časti podniku aj s prílohami, v ktorých je uvedené, že prichádza k zmene zmluvy s VWFS, a pod.)

 • výpis z obchodného registra novej spoločnosti

 • základné údaje vyplnené vo formuláry Oznámenie o zmene údajov klienta

 • osvedčenie o pridelení IČ DPH, ak ide o platcu DPH

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 02/492 92 215 alebo mailom na prevod@vwfs.sk.

Stratil/a som alebo mi ukradli EČV

Úverová alebo lízingová zmluva

Túto udalosť je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/49 292 475 alebo na mailovej adrese oev@vwfs.sk. Následne vám vystavíme plnomocenstvo pre Dopravný inšpektorát policajného zboru, kde vám vystavia nové EČV aj s novým Osvedčením o evidencii vozidla, ktorého kópiu je potrebné doručiť do VWFS osobne, poštou alebo na vyššie uvedenú mailovú adresu.

 

Zmluva na operatívny lízing

Túto udalosť je potrebné nahlásiť priamo na oddelení operatívneho lízingu telefonicky na čísle 02/49 292 355 alebo mailom na adrese ol@vwfs.sk. Tam vám poskytnú všetky potrebné informácie, ako postupovať.

Stratil/a som osvedčenie o evidencii vozidla

Úverová alebo lízingová zmluva

Túto udalosť je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/49 292 475 alebo na mailovej adrese oev@vwfs.sk. Následne vám vystavíme plnomocenstvo pre Dopravný inšpektorát policajného zboru, kde vám vystavia nové Osvedčenie o evidencii vozidla, ktorého kópiu je potrebné doručiť do VWFS osobne, poštou alebo na vyššie uvedenú mailovú adresu.

 

Zmluva na operatívny lízing

Túto udalosť je potrebné nahlásiť priamo na oddelení operatívneho lízingu telefonicky na čísle 02/49 292 355 alebo mailom na adrese ol@vwfs.sk. Tam vám poskytnú všetky potrebné informácie, ako postupovať.

Úmrtie zákazníka

Podľa všeobecných zmluvných podmienok zmluva dňom úmrtia zákazníka (fyzická osoba) končí, ak v prípade nepríde k dohode našej spoločnosti a právoplatným dedičom.

Dohodu je možné uzatvoriť iba s právoplatným dedičom. V tom prípade je potrebné doručenie nasledovných dokladov:

 • kópia úmrtného listu
 • kópia dedičského konania s potvrdením právoplatnosti (podmienka: predmet financovania musí byť v dedičskom konaní zahrnutý)
 • kópie dvoch dokladov totožnosti právoplatného dediča (občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.)

V prípade že dedič/dedičia, nemajú záujem pokračovať v splácaní, a teda ani v užívaní vozidla,  je potrebné kontaktovať našu spoločnosť telefonicky na čísle 02/492 49 215 alebo mailom na adrese prevod@vwfs.sk

Zmenil/a som priezvisko či názov firmy

Nahlásiť zmenu priezviska, či názvu firmy môžete vyplnením žiadosti Oznámenie o zmene údajov klienta a jej odoslaním na mailovú adresu zek@vwfs.sk, prípadne nám pošlite informáciu o zmene poštou, či faxom na číslo 02/492 92 204. Pokiaľ má byť zmena premietnutá aj do faktúr, je potrebné doložiť kópiu občianskeho preukazu (prípadne sobášneho listu), živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Zmenil/a som trvalý pobyt, sídlo firmy alebo kontaktnú adresu

Nahlásiť zmenu trvalého pobytu, sídla firmy, či kontaktnej adresy môžete vyplnením žiadosti Oznámenie o zmene údajov klienta a jej odoslaním na mailovú adresu zek@vwfs.sk, prípadne nám pošlite informáciu o zmene poštou, či faxom na číslo 02/492 92 204. Pokiaľ má byť zmena premietnutá aj do faktúr, je potrebné doložiť kópiu občianskeho preukazu, živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov pre právnicke osoby a fyzické osoby - podnikateľov

Sadzobník poplatkov za služby zákazníkom

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Platnosť od 1.2.2018

 

Poplatky pre právnicke osoby a fyzické osoby - podnikateľov:

Výška uvedených poplatkov je uvedená bez vyčíslenia DPH podľa ustanovení Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

Poplatok za prevod zmluvy:

Prevod lízingovej zmluvy na iného nájomcu                  130,00€
Prevod lízingovej zmluvy z dôvodu zmeny typu podnikania nájomcu     65,00 €
Prevod zmluvy o spotrebiteľskom úvere a úverovej zmluvy na iného klienta 260,00 €
Prevod zmluvy o spotrebiteľskom úvere a úverovej zmluvy z dôvodu zmeny typu podnikania klienta

                                    130,00€ 

Poplatok za predčasné splatenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere / úverovej zmluvy / ukončenie lízingovej zmluvy na žiadosť klienta:

Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy na žiadosť zákazníka (zúčtovanie zmluvných finančných výnosov)                                                                                                     

                              V zmysle všeobecných zmluvných podmienok a,b

Poplatok za predčasné splatenie úveru na žiadosť zákazníka (refinančné náklady veriteľa)

                                V zmysle všeobecných zmluvných podmienok a,b

Manipulačný poplatok za predčasné ukončenie úverovej alebo lízingovej zmluvy

  150,00 €

 a  V prípade dotovanej poskytnutej zľavy z nadobúdacej ceny vozidla sa pripočíta aj alikvótna časť poskytnutej zľavy. Alikvótna časť sa vypočíta rovnomerne lineárne na uzatvorenú dobu zmluvy / splácania.

 b V prípade predčasného ukončenia zmlúv "Auto za polovicu" a "Auto za tretinu" bude súčasťou finančného vysporiadania zmluvy aj poistné (havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, poistenie finančnej straty) z najbližšej splátky nasledujúcej po termíne predčasného ukončenia.

 

Ďalšie poplatky:

Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy z dôvodu krádeže, totálnej havárie alebo odobratia (z dôvodu neplatenia) predmetu financovania (finančný výnos)                                                                                                                                Suma nepredpísaných a nezaplatených úrokov, max. 10% zo sumy nepredpísanej istiny podľa splátkového kalendára a dlhu ku dňu predčasného ukončenia zmluvy
Poplatok za stanovenie úveru predčasne splatným z dôvodu krádeže, totálnej havárie alebo odobratia (z dôvodu neplatenia) predmetu financovania (náhrada finančných nákladov titulom zmluvnej pokuty)  Suma nepredpísaných a nezaplatených úrokov, max. 10% zo sumy nepredpísanej istiny podľa splátkového kalendára a dlhu ku dňu predčasnej splatnosti úveru
Poplatok za uzavretie lízingovej zmluvy a poplatok za ukončenie lízingovej zmluvy

podľa splátkového kalendára

Poplatok za uzavretie úverovej zmluvy a poplatok za ukončenie úverovej zmluvy podľa splátkového kalendára
Poplatok na úhradu nákladov spojených s predajom predmetu financovania / realizáciou zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 5% z výnosu z predaja predmetu financovania, minimálne však 150 €
Náklady súvisiace s predčasným splatením úverovej zmluvy / ukončením lízingovej zmluvy (napr. odťah, parkovné, odhlásenie / prehlásenie, úhrada klientom nezaplatenej opravy v servise, sprostredkovanie predaja) náklady sú fakturované vo výške preukázateľných nákladov
Poplatok za mimosúdne vymáhanie (inkaso) dlhu     15% z dlhu, min. 130,00 €, max. 400,00 €
Poplatok v prípade odobratia predmetu financovania min. 99,58 €, max. 497,91 €
Poplatok súvisiaci s prepravou / prevozom vozidla náklady sú fakturované vo výške preukázateľných nákladov
Poplatok za vymáhanie dlhu na predčasne ukončenej úverovej alebo lízingovej zmluve 26,56 € + 8% z výšky vymoženého dlhu
Poplatok za nepreukázanie uzavretia havarijného poistenia, ak nie je zahrnuté do splátok 200,00 €
Poplatok za vypracovanie dohody o splácaní dlhu 1% z výšky dlhu, min. 60,00 €
Poplatok za vypracovanie dohody o posune splatnosti nultej alebo poslednej splátky 60,00 €
Poplatok za zmeny podmienok úverovej zmluvy, lízingovej zmluvy (napr. dĺžka splátkového obdobia, úprava splátkového kalendára) 33,00 €
Poplatok za zmenu dňa splatnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úverovej zmluvy zadarmo
Poplatok súvisiaci s nedoručením kópie osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz) so zápisom VWFS ako vlastníka 150,00 €
Poplatok za opakované vystavenie plnomocenstva, prehlásenia o ukončení úverovej zmluvy, lízingovej zmluvy 10,00 €
Poplatok za opakované vystavenie listiny spôsobilej na výmaz záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (prehlásenie o zániku záväzku) na žiadosť zákazníka 10,00 €
Poplatok za výmaz záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv realizovaný záložným veriteľom na žiadosť záložcu 33,00 €
Poplatok za opakovanú identifikáciu úhrady (platby) so žiadnym, resp. nesprávne uvedeným variabilným symbolom 8,00 €
Poplatok za zaslanie upomienky / výzvy na zaplatenie, resp. výzvy na splnenie povinnosti vyplývajúcich z úverovej zmluvy, lízingovej zmluvy 8,00 €
Poplatok za upomienku k faktúre operatívneho lízingu 8,00 €
Poplatok za zrušenie zmluvy resp. odstúpenie od zmluvy od počiatku 1% z výšky financovanej časti obstarávacej ceny vozidla

Partneri

Kam pre ponuku

A-MOBIL s.r.o. Kráľovský Chlmec Pribenícka cesta 6 077 01
AC Bratislava, spol. s r.o. Bratislava Harmincova 2/A 841 01
ALBEX PLUS s.r.o. Nitra Novozámocká ul. 3/A 949 01
ALD MOBIL, s.r.o. Stará Ľubovňa Levočská 33 064 01
AMIKO Slovakia Piešťany Bratislavská 130 921 01
ANRAcar s.r.o. Bratislava Panónska cesta 45 851 04
APIL s.r.o. Košice Podnikateľská 778/5 040 17
ARAVER a.s. Nitra Topoľčianska 2/A 949 05
ARAVER a.s. Trenčín - Opatová Nivy 80 912 50
ARAVER a.s. Trenčín M.R. Štefánika 26 911 01
ARAVER a.s. Piešťany Žilinská cesta 116 921 01
AUTO PARK Brezno s.r.o. Brezno Cesta osloboditeľov 2419/21 977 01
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Bratislava Račianska 184/B 831 54
AUTO SLOVÁK s.r.o. Zvolen Strážska cesta 5614 960 01
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o. Lučenec Gemerská 2 984 01
AUTOCOMODEX HC Hlohovec Hviezdoslavova 25 920 01
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. Trnava Nitrianska 1 917 01
AUTOKOMPLEXX, spol. s r.o. Prievidza Nedožerská cesta 46 971 01
AUTOLINE Levice Mochovská 15 934 01
AUTOMAX Plus s.r.o. Považská Bystrica Sládkovičova 127/632 017 01
AUTONOVA, s.r.o. Poprad Priemyselný areál Východ 3406 058 01
AUTONOVO, a.s. Banská Bystrica Zvolenská cesta 40 974 03
AUTONOVO, a.s. Banská Bystrica Zvolenská cesta 23 974 03
AUTOPROFIT, s.r.o. - Čadca Čadca A. Hlinku 483 022 01
AUTOPROGRES SK s.r.o. Bratislava Pasienková 1 821 06
AUTORIS, s.r.o. Rimavská Sobota Školská 36 979 80
AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o. Topoľčany Dopravná 2069/1 955 01
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Košice Prešovská 69 040 01
AUTOSPTOP - Ivan Moncoľ Banská Bystrica Zvolenská cesta 37 974 05
AUTOSUN Ružomberok s.r.o. Ružomberok Pod Skalami 5110 034 01
AUTOVES s.r.o. Spišská Nová Ves Duklianska 55 052 01
Auto BNP, s.r.o. Bratislava Vrakúnska 1 821 06
Auto Forum Martin, s.r.o. Martin Tomášikova 4038/1 036 01
Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Barca Vozárova 5 040 17
Auto Gábriel, s.r.o. Košice - Barca Osloboditeľov 70 040 17
Auto Ideal s.r.o. Bratislava Vajnorská 97/A 831 04
Auto Lamač spol. s r.o. Bratislava Hodonínska 13 841 03
Auto Unicom Zvolen, s.r.o. Zvolen Strážska cesta 9169 960 01
AutoMarket TRENČÍN s.r.o. Trenčín M.R. Štefánika 26 912 50
Autocentrum CYDA s.r.o. Levice Kalnická cesta 1 934 05
Autoprofit, s.r.o. Galanta Šaľská 743/2 924 01
Autotrade R.S. Rimavská Sobota Čerenčianska cesta 2379 979 01
B&B autoslužby s.r.o. Poprad Dlhé hony 1 058 01
BOAT a.s. Bratislava Vajnorská 167 832 37
Balaro s.r.o. Spišská Nová Ves Radlinského 28 052 01
Branislav Skukálek - AUTOSERVICE Trnava Nitrianska 15 917 00
CAMEA Car, a.s. Prešov Levočská 107/A 080 01
CAMEA Car, a.s. Prešov Duklianska 24 080 01
CENTRUM Suchánek, a.s. Dubnica nad Váhom Centrum I 1725 018 41
COMBI PNEU s.r.o. Bratislava Galvaniho 12/A 821 04
Chmela Pneu Malacky Poľná 5426/2 901 01
DANUBIASERVICE, a.s. Bratislava Rožňavská 30 821 04
DEXTTER s.r.o. Košice Moldavská cesta 45 040 11
DOVE, s.r.o. Poprad Motocentrum - areál 3052 058 01
DS - CAR, s.r.o. Dunajská Streda Galantská cesta 2 929 01
DS - CAR, s.r.o. Dunajská Streda Istvána Gyurcsoa 5552/36 929 01
EGOVAN s.r.o. Michalovce Hviezdoslavova 17 071 01
EUROMOTOR, spol. s r.o. Banská Bystrica Čerešňová 8A 974 05
František Jankech - JaKub Nové Mesto nad Váhom Trenčianska 17 915 01
Fridrich Bors Oprava Automobilov Nový Život Vojtechovce 621 930 38
G A L I M E X s.r.o. Martin Sučianska 5470/49 036 08
G A L I M E X s.r.o. Žilina Rosinská cesta 17 010 08
G A L I M E X s.r.o. Žilina Rosinská cesta 23 010 08
HELORO s.r.o. Komárno Prowazekova 7 945 01
HÍLEK a spol., a.s. Skalica Mazúrova 3 909 01
HÍLEK a spol., a.s. Malacky Pezinská 33 901 01
HÍLEK a spol., a.s. Senica Vajanského 24 905 01
Hílek a spol., a.s. Bratislava Saratovská 26/A 841 02
IMOS Liptov s.r.o. Senica Priemyselná 285 905 01
IMOS Liptov s.r.o. Poprad Bulharská 9 058 01
IMOS Liptov s.r.o. Ružomberok Bystrická cesta 4963 034 01
IMOS Liptov s.r.o. Liptovský Mikuláš M. Hodžu 1160/34 031 01
IMPA Bratislava, a.s. Bratislava Panónska cesta 23 851 04
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Dolný Kubín Janoškova 2278 026 01
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Liptovský Mikuláš Ul. 1. mája 3528 031 04
IMPA Šamorín, s.r.o. Šamorín Bratislavská cesta 75 931 01
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o. Ladomerská Vieska Priemyselná č.1 965 01
IMPA Žilina, s.r.o. Žilina - Strážov Pri rieke 795/3 010 01
Ing. Milan Minárik AUTOSERVIS Bytča Hlavná 363/4 014 01
Ing. Miroslav Stanko - Pneuservis Lučenec Zvolenská cesta 42/A 984 01
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Bratislava Galvaniho 13 821 04
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Pezinok Nová 17 902 03
MHO Pneuservis Žilina Kamenná 16A 010 01
MIKONA - Ing. Janšák Partizánske Nemocničná 1569 958 01
MIKONA - Ing. Janšák Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1514 957 04
MOTO JAS, s.r.o. Nitra Cabajská 29 949 01
MZ Pneu s.r.o. Žilina Kamenná cesta 91 010 01
MZ Pneu s.r.o. Bytča Sidónie Sakalovej 1303 014 01
Mikona s.r.o. Bratislava Račianska 30 831 02
Mikona s.r.o. Nové Zámky Budovateľská 2 940 02
Mikona s.r.o. Bratislava Lamačská cesta 73 841 03
Mikona s.r.o. Bratislava Vajnorská 129 831 04
Mikona s.r.o. Senec Poľná 4 903 01
Mikona s.r.o. Nitra Levická cesta 5 949 01
Mikona s.r.o. Trnava Bratislavská 38 917 01
Mikona s.r.o. Trnava Nová 1 917 01
Mikona s.r.o. Trnava Trstínska 9 917 01
Mikona s.r.o. Rimavská Sobota Sobôtka 34 979 01
Mikona s.r.o. Topoľčany Odbojárov 294/10 955 01
Mikona s.r.o. Zvolen Pribinova 68 960 01
Mikona s.r.o. Piešťany Vrbovská cesta 6452/46 921 04
Mikona s.r.o. Košice Južná trieda 66 040 01
Mikona s.r.o. Banská Bystrica Zvolenská cesta 6854/51 974 01
Mikona s.r.o. Prievidza Košovská cesta I.2720/23P 971 01
Mikona s.r.o. Trenčín M.R. Štefánika 81 911 01
Mikona s.r.o. Prešov Bardejovská 22 080 01
Mikona s.r.o. Ružomberok Bystrická cesta 62 034 01
Mikona s.r.o. Martin Priekopská 32 036 01
Mikona s.r.o. Považská Bystrica M.R. Štefánika 136 017 01
Mikona s.r.o. Púchov Hollého 807 020 01
Mikona s.r.o. Dolný Kubín Nábrežie Oravy 523 026 01
Mikona s.r.o. Tvrdošín Vojtaššákova 832 027 44
Mikona s.r.o. Námestovo Kliňanská cesta 1153 029 01
Mikona s.r.o. Bratislava Rožňavská 30/A 821 04
Mikona s.r.o. Bratislava Einsteinova 1 851 01
Moris Slovakia s.r.o. Košice Alejová 4 040 11
MÉHES spol. s.r.o. Komárno Bratislavská 5 945 01
Nicholtrackt s.r.o. Nové Zámky Komárňanská cesta 98 940 01
PO CAR s.r.o. Prešov Petrovianska 1 080 05
PROFITYRES s.r.o. Trenčín Bratislavská 478 911 06
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom Trenčianska cesta 64 915 01
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. Trenčín Bratislavská V/56 911 06
Pneu Mototechna Ružomberok Hlavná stanica 3 034 01
Pneubox Michalovce Michalovce Močarianska 1534/4 071 01
Pneuservis Beke Dunajská Streda Októbrová 3 929 01
Pneuservis DaK Hurbanovo Podzáhradná 45 947 01
Pneuservis Humaj Bojnice Opatovská cesta 9 972 01
Pneuservis ROJT s.r.o. Senica Železničná 1534 905 01
Pneuservis ROKO Nitra Braneckého 23 949 01
Pneuservis Skukálek Trnava Jánošíkova 813/1 917 01
Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. - o.z. Nitra Nitra Bratislavská 18 949 01
Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. - o.z. Nové Zámky Nové Zámky Výpalisko 20 940 69
Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. - o.z. Nové Zámky Nové Zámky Výpalisko 26 940 69
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Vajnorská 162 831 04
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Dolnozemská 7 851 04
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Bratislava Cesta na Senec 2/A 821 04
QALT s.r.o. Košice Južná trieda 64 040 01
R.O.P. Car s.r.o. Prievidza Bojnická cesta 39/E 971 01
REAL - K, s.r.o. Komárno Novozámocká cesta 3946 945 01
RM JET, spol. s r.o. Trnava Bratislavská 7482/80 917 02
ROTKIV s.r.o. Prešov Košická 22/A 080 01
Rija - Bavaria, s.r.o. Nitra Drážovská 17 949 01
SECO AUTOTRANS s.r.o. Martin Košťany nad Turcom 326 038 41
SEVYT s.r.o. Liptovský Mikuláš Starohorského 981/10 031 01
Todos Bratislava s.r.o. Bratislava M. Sch. Trnavského 14 841 01
Todos Exclusive s.r.o. Bratislava M. Sch. Trnavského 14 841 01
Todos Italia s.r.o. Bratislava Lamačská cesta 109/A 841 01
Todos Košice s.r.o. Košice Prešovská cesta 1212 040 01
Todos Ružomberok s.r.o. Ružomberok Tatranská cesta 66 034 01
Todos Žilina s.r.o. Žilina Kragujevská 1 010 01
UNI RACING s.r.o. Rožňava Šafárikova 459/156 048 01
Vemax s.r.o. Martin Robotnícka 9 036 01
Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. Bardejov Priemyselná 20 085 01
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Humenné Mierová 99 066 01
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Vranov nad Topľou Čemernianska 3 093 03
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Michalovce Močarianska 5824 071 01
Š- AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. Stropkov Požiarnická 5 091 01

Kontakty operatívny lízing

Kontakty operatívny lízing

Sídlo spoločnosti

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Vajnorská 98

931 04 Bratislava

 

Telefónne čísla

Operatívny lízing:                         +421 2 492 92 355

Servisné opravy:                          +421 2 492 92 392, 394

Výmena pneumatík:                     +421 2 492 92 392, 394

Poistné udalosti:                           +421 2 492 92 358

Tankovacie karty:                         +421 2 492 92 274 

*Uvedené telefónne čísla sú vám k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod. 

 

E-mail:

Operatívny lízing:                         ol@vwfs.sk

Poistné udalosti:                          puol@vwfs.sk

Servis:                                          servisol@vwfs.sk

 

Asistenčná služba VWFS Asistent Plus

Zo Slovenska:                              18 444

Zo zahraničia:                              +421 2 492 05 999

Kalkulácia operatívny lízing

Nezáväzná kalkulácia vozidla operatívneho lízingu

Na základe doplnenia údajov a odoslaním dotazníka vám pripravíme požadovanú kalkuláciu, ktorú zašleme na vami uvedenú mailovú adresu. Táto kalkulácia má informatívny charakter a vzťahuje sa na právnicke osoby a živnostníkov.

Toto pole je povinné.

Údaje o klientovi:

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

Údaje o vozidle:

(prostredníctvom OL sa dá financovať len nové vozidlo)

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

(len v prípade, ak Vám cenovú ponuku vyhotovil predajca a stanovil Vám zľavu.)

Toto pole je povinné.

Údaje o nájme a službách:

Mesačné nájomné obsahuje povinne: amortizácia, úrok, poninné zmluvné poistenie-základný limit krytia, havarijné poistenie, cestná daň, spracovateľský poplatok.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

(počet km počas doby trvania lízingu nesmie prekročiť 200 000 km)

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.

Poistná suma/1sedadlo

Toto pole je povinné.

Poistná suma/1sedadlo

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.