Kontakty

Sídlo spoločnosti

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Vajnorská 98
831 04 Bratislava

Poštová adresa

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
P. O. Box 17
830 03 Bratislava 33

Kontakty pre zákazníkov

Po - Pia:     08:00 - 17:00
Telefón:     02/492 92 010
Mail:           info@vwfs.sk
Automatická spojovateľka: 02/492 92 000

Bankové spojenie

TATRA BANKA, a.s.             

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2574 0155
SWIFT (BIC): TATRSKBX

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.

IBAN: SK54 0900 0000 0001 7928 8787
SWIFT (BIC): GIBASKBX