Your browser is not supported.

For the best experience, we recommend using an alternative browser.

couple-standing-parking-lot

Naša misia je pomáhať

Myslieť a konať zodpovedne na celosvetovej úrovni

Ako poskytovateľ finančných služieb v automobilovom priemysle sme presvedčení o tom, že náš obchodný model môžeme do budúcna úspešne udržať len vtedy, keď bude naše konanie zodpovedné a predvídateľné. Udržateľnosť a podnikateľská zodpovednosť je preto elementárnou dlhodobou súčasťou našich firemných hodnôt a nie len krátkodobý trend.

Spoločenská zodpovednosť (Corporate Responsibility – „CR“) je dôležitým pilierom našej podnikateľskej stratégie. Je pre nás samozrejmosťou konať v súlade so zákonmi a našimi hodnotami. Zodpovednosť, ktorá je pre nás záväzkom, prekračuje samotné dodržiavanie právnych nariadení. Je našou povinnosťou, vrátiť niečo naspäť komunite, v ktorej žijeme.

Volkswagen Financial Services spája globálnu CR stratégiu s ohľadom na lokálne podmienky: „Posilnenie sociálnej mobility“

"Globálna stratégia v lokálnych podmienkach", pod týmto mottom preberá Volkswagen Financial Services zodpovednosť nielen v Nemecku a v centrále v Braunschweigu, ale celosvetovo. Všade na svete už roky vznikajú projekty v miestnych spoločnostiach VWFS, ktoré majú za cieľ pomáhať znevýhodneným, zlepšovať sociálne problémy alebo šetriť prírodné zdroje. Momentálne takto podporujeme celosvetovo 38 projektov.

Pokrývame témy ako rozvoj štruktúr, zdravie, vzdelávanie, šport či ochranu prírody. Všetky tieto projekty sú združené pod spoločným označením „Posilnenie sociálnej mobility“, ktoré slúži ako rámec a usmernenie našej medzinárodnej Corporate Responsibility stratégie. Pretože byť „kľúčom k mobilite" znamená umožniť aj „sociálnu mobilitu“. 

Volkswagen Financial Services sa preto celosvetovo angažuje v oblastiach sociálnych vecí, kultúry a ochrany životného prostredia.

ŠKODA Handy ZŤP

man-driving-car-reverse

Volkswagen Financial Services je partnerom nového programu riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím. ŠKODA Handy ZŤP zabezpečuje pre hendikepovaných občanov špeciálne úpravy vozidiel ŠKODA a k tomu ponúka rôzne výhody, ktoré uľahčujú dopravnú mobilitu občanom so zdravotným postihnutím.

Prihlásenie sa na odber aktuálnych informácií prostredníctvom newsletterov a viac informácií nájdete na www.avmobilita.sk alebo www.skoda-auto.sk.

ŠKODA Handy ZŤP centrá ponúkajú

ADD ICON DESCRIPTION HERE

Informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového vozidla

ADD ICON DESCRIPTION HERE

Poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia

ADD ICON DESCRIPTION HERE

Zvýhodnené podmienky pri predaji a službách

ADD ICON DESCRIPTION HERE

Bezbariérový prístup

Výhody pre držiteľov ZŤP

Predaj ŠKODA – 7 % zľava z ceny nového vozidla

Poistenie Allianz KASKO – 10 % zľava z poistného

VWFS ponúka: zvýhodnené úročenie, akciové financovanie na 1/3 a komplexné poistenie

Variabilnú dobu splácania od 6 do 72 mesiacov

Servis v ŠKODA Handy centrách – zvýhodnené ceny náhradných dielov a práce

Odťah – zvýhodnené tarify ŠKODA Handy centier a poisťovní
 

02/492 92 010

Zavolať

Po - Pia 8:00 - 17:00

info@vwfs.sk                                                       

Poslať e-mail

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

Navštívte nás