Naša misia je pomáhať

Myslieť a konať zodpovedne na celosvetovej úrovni

Ako poskytovateľ finančných služieb v automobilovom priemysle sme presvedčení o tom, že náš obchodný model môžeme do budúcna úspešne udržať len vtedy, keď bude naše konanie zodpovedné a predvídateľné. Udržateľnosť a podnikateľská zodpovednosť je preto elementárnou dlhodobou súčasťou našich firemných hodnôt a nie len krátkodobý trend.

Spoločenská zodpovednosť (Corporate Responsibility – „CR“) je dôležitým pilierom našej podnikateľskej stratégie. Je pre nás samozrejmosťou konať v súlade so zákonmi a našimi hodnotami. Zodpovednosť, ktorá je pre nás záväzkom, prekračuje samotné dodržiavanie právnych nariadení. Je našou povinnosťou, vrátiť niečo naspäť komunite, v ktorej žijeme.

Volkswagen Financial Services spája globálnu CR stratégiu s ohľadom na lokálne podmienky: „Posilnenie sociálnej mobility“

"Globálna stratégia v lokálnych podmienkach", pod týmto mottom preberá Volkswagen Financial Services zodpovednosť nielen v Nemecku a v centrále v Braunschweigu, ale celosvetovo. Všade na svete už roky vznikajú projekty v miestnych spoločnostiach VWFS, ktoré majú za cieľ pomáhať znevýhodneným, zlepšovať sociálne problémy alebo šetriť prírodné zdroje. Momentálne takto podporujeme celosvetovo 38 projektov.

Pokrývame témy ako rozvoj štruktúr, zdravie, vzdelávanie, šport či ochranu prírody. Všetky tieto projekty sú združené pod spoločným označením „Posilnenie sociálnej mobility“, ktoré slúži ako rámec a usmernenie našej medzinárodnej Corporate Responsibility stratégie. Pretože byť „kľúčom k mobilite" znamená umožniť aj „sociálnu mobilitu“. 

Volkswagen Financial Services sa preto celosvetovo angažuje v oblastiach sociálnych vecí, kultúry a ochrany životného prostredia.

Nastavenie spoločenskej zodpovednosti na lokálnej úrovni - VWFS Slovensko

 

Pri vytváraní nášho lokálneho konceptu sme sa pridržali jednak koncernovej stratégie a zároveň sme sa inšpirovali aj konkrétnymi aktivitami iných pobočiek VWFS v okolitých krajinách. Začali sme tým, že sme sa rozhodli prehodnotiť stratégiu prerozdeľovania finančných prostriedkov z 1% z dani z príjmu našej firmy.

Pri hľadaní vhodných príjemcov sme sa zamerali na takých, kde bolo jasne a zrozumiteľne vidieť prepojenie na naše heslo „Kľúč k mobilite“. Či už v primárnom alebo sekundárnom význame. 

Rovným dielom z 1% daní za rok 2020 sme sa rozhodli podporiť tieto tri organizácie:

Deň bielej palice

Vedeli ste, že typickú BIELU PALICU pre nevidiacich navrhla pani Guilly d’Herbemontová? Desať tisíce nevidiacich po celom svete jej denne ďakujú za samostatnosť a nezávislosť pri pohybe. A to je aj pre nás vo #vwfs kľúčové. Vaša slobodná mobilita. Rozhodli sme sa preto pomôcť deťom so zrakovým postihnutím. 

Hospic Slnečnica

Už 21 rokov vám pomáhame k slobodnej mobilite. Sme odhodlaní pomáhať aj v sociálnej mobilite. Rozhodli sme sa podporiť miesta, kam sa veľa finančnej pomoci nedostáva. 

Počas Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti sme stretli vďačné tváre pacientov, i personálu mobilného hospicu Slnečnica v Bratislave.

Pri našej návšteve nás sprevádzala Sestra Bernadeta, ktorá je nesmierne dôležitou postavou pre chorých, či núdznych naprieč celou Bratislavou. Právom jej patrí titul Ružinovského starostu „Osobnosť Ružinova.“

Veríme, že im náš príspevok uľahčí prácu a starostlivosť o tých, ktorým každodenne nezištne pomáhajú.

SZTPŠ

Koľkokrát ste sa už v živote vzdali namiesto toho, aby ste zabojovali? 

Zväz telesne postihnutých športovcov združuje talenty, ktorým sa úspešne darí v profi súťažných disciplínach, a dokonca aj na samotnej paraolymiáde. 

Základom pre dosahovanie úspechov sú podporné programy a rovnosť príležitostí. Vďaka tomu môžu títo športovci siahať po úspechoch a umiestňovať sa na popredných priečkach aj na paralympiádach.

Sme presvedčení, že im aj naša pomocná ruka pomôže na ceste za víťazstvami.

ŠKODA Handy ZŤP

Škoda Handy ZŤP

Volkswagen Financial Services je partnerom nového programu riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím. ŠKODA Handy ZŤP zabezpečuje pre hendikepovaných občanov špeciálne úpravy vozidiel ŠKODA a k tomu ponúka rôzne výhody, ktoré uľahčujú dopravnú mobilitu občanom so zdravotným postihnutím.

Prihlásenie sa na odber aktuálnych informácií prostredníctvom newsletterov a viac informácií nájdete na www.avmobilita.sk alebo www.skoda-auto.sk.

ŠKODA Handy ZŤP centrá ponúkajú

Informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového vozidla

Poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia

Zvýhodnené podmienky pri predaji a službách

Bezbariérový prístup

Výhody pre držiteľov ZŤP

Predaj ŠKODA – 7 % zľava z ceny nového vozidla

Poistenie Allianz KASKO – 10 % zľava z poistného

VWFS ponúka: zvýhodnené úročenie, akciové financovanie na 1/3 a komplexné poistenie

Variabilnú dobu splácania od 6 do 72 mesiacov

Servis v ŠKODA Handy centrách – zvýhodnené ceny náhradných dielov a práce

Odťah – zvýhodnené tarify ŠKODA Handy centier a poisťovní
 

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000