Your browser is not supported.

For the best experience, we recommend using an alternative browser.

woman-with-glasses

Firemná kultúra a etický kódex

Together4Integrity

Together4Integrity, T4I, je iniciatíva na podporu a implementáciu integrity a dodržiavania predpisov v rámci celého koncernu Volkswagen.

Zahŕňa všetky firemné aktivity, ktoré podporujú Integritu, Kultúru, Compliance, Risk manažmentĽudské zdroje.

T4I je našou spoločnou cestou k cieľu - k firemnej kultúre, ktorá umožňuje každému manažérovi a každému zamestnancovi konať zakaždým v súlade so svojou osobnou integritou a pravidlami.

Chceme vyslať jasný signál dovnútra aj navonok, že dodržujeme naše slovo, posilňujeme dôveru zákazníkov v našu spoločnosť, vytvárame pracovné prostredie, na ktoré sme hrdí a chránime našu spoločnosť pre ďalšie generácie.

VWFS-Hodnoty-1_1600x640px.jpg


Vízia koncernu TOGETHER - Strategy 2025

Víziou koncernu je byť vedúcim globálnym poskytovateľom udržateľnej mobility. Dosiahnutie tohto cieľa staviame na štyroch pilieroch.

Výborný zamestnávateľ

Spokojní zákazníci

 
 

Konkurencieschopnosť a ziskovosť

Byť vzorným príkladom pri ochrane životného prostredia, bezpečnosti a integrite

VWFS-Hodnoty-2_1600x1067px.jpg

Päť princípov T4I

Princípy, ktoré dodržiavame, aby sme sa dostali k nášmu cieľu:

 1. Stratégia - integrita a compliance sú kľúčovými prvkami našej celkovej obchodnej stratégie
 2. Risk Manažment – riziká v oblasti integrity a compliance sú identifikované, majú svojho vlastníka, ktorý ich riadi a zmierňuje
 3. Kultúra integrity – lídri na všetkých úrovniach spoločnosti vytvárajú a podporujú kultúru integrity
 4. Pracovné prostredie s možnosťou hovoriť nahlas – podporujeme, chránime a oceňujeme nahlasovanie pochybností alebo podozrení z protiprávneho konania
 5. Odhodlanie k zodpovednosti – sme zodpovední, ak sa dopustíme pochybení, napravíme svoje činy

Výsledkom programu T4I je stav, keď je pre nás samozrejmé, že...

 • Sa ozveme, keď nastanú kritické situácie alebo sa vyskytnú chyby a hľadáme vhodné riešenia
 • Berieme vážne riziká v našom pracovnom prostredí
 • Dodržiavame právne normy a pravidlá, a v prípade nejasností si aktívne pýtame radu
 • Aj naprieč hierarchiou komunikujeme odvážne a konštruktívne
 • Sa transparentne staviame k rizikám a jednoznačne ich pomenúvame
 • Ideme príkladom

Sedem základných hodnôt skupiny Volkswagen AG

VWFS-Hodnoty-3_1600x1067px-v2.jpg

Etický kódex

02/492 92 010

Zavolať

Po - Pia 8:00 - 17:00

info@vwfs.sk                                                       

Poslať e-mail

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

Navštívte nás