Poistenie

Každý automobil, ktorý je financovaný cez Volkswagen Financial Services (ďalej len VWFS) prostredníctvom lízingovej alebo úverovej zmluvy, musí byť poistený počas celej doby platnosti zmluvy.

Poistenie schopnosti splácať Zmluvu
o financovaní – PSS

Zabezpečte si ochranu pred neschopnosťou splácať finančné záväzky

Dnešná doba prináša rôzne riziká, ktoré môžu ovplyvniť možnosť
splácať svoje záväzky. Preto vám prinášame inovatívne poistenie
schopnosti splácať. Ak takáto nepredvídaná udalosť nastane,
splátky Vašej Zmluvy o financovaní budú kryté poistným plnením.

Poistenie v splátkach

Značkové poistenie

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre vás pripravili jedinečný balík, ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy.

Značkové poistenie je ponúkané pre vozidlá značky Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, zahŕňa nasledovné poistenia a služby:

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Havarijné poistenie (KASKO)

Poistenie finančnej straty (GAP)

Pripoistenie náhradného vozidla

Pripoistenie čelného skla
 

 
V rámci značkového poistenia je možné dohodnúť aj:

Poistenie pre prípad smrti následkom havárie

Poistenie trvalých následkov úrazu v dôsledku havárie

Pripoistenie batožiny

Partnerské poisťovne

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť výhody značkového poistenia, ponúkame vám možnosť vybrať si z nasledovných poisťovní: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuňa, UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu alebo BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s.

 

Poistné produkty

Poistenie vozidiel zakúpených v hotovosti

Značkové poistenie

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre vás pripravili jedinečný balík,  ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy.

Značkové poistenie je ponúkané pre vozidlá značky Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA,  zahŕňa minimálne nasledovné poistenia a služby:

Povinné zmluvné poistenie (PZP)
Havarijné poistenie (KASKO)

Partnerské poisťovne

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť výhody značkového poistenia, ponúkame vám možnosť vybrať si z nasledovných poisťovní: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátuUNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu alebo BNP Paribas Cardif Poisťovňa a.s.

 

Informácie o VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.
 

VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o. (VWFS Maklérska) je samostatným finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je zapísaná v podregistri samostatných finančných agentov pre sektor poistenia  a zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 159100.

Sídlo spoločnosti

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vl. č.: 26476/B
IČO: 35 835 583 IČ DPH: SK2021652413

VWFS Maklérska nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne a vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmlúv s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Žiadna poisťovňa, ani osoba ovládajúca poisťovňu nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach VWFS Maklérska.

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000