Your browser is not supported.

For the best experience, we recommend using an alternative browser.

business-man-at-the-phone

Poistenie

Každý automobil, ktorý je financovaný cez Volkswagen Financial Services (ďalej len VWFS) prostredníctvom lízingovej alebo úverovej zmluvy, musí byť poistený počas celej doby platnosti zmluvy.

Poistenie v splátkach

woman-is-looking-at-card

Značkové poistenie

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre vás pripravili jedinečný balík, ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy.

Značkové poistenie je ponúkané pre vozidlá značky Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, zahŕňa nasledovné poistenia a služby:

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Havarijné poistenie (KASKO)

Poistenie finančnej straty (GAP)

Pripoistenie náhradného vozidla

Pripoistenie čelného skla
 

 
V rámci značkového poistenia je možné dohodnúť aj:

Poistenie pre prípad smrti následkom havárie

Poistenie trvalých následkov úrazu v dôsledku havárie

Pripoistenie batožiny

man-and-woman-with-poster

Partnerské poisťovne

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť výhody značkového poistenia, ponúkame vám možnosť vybrať si z nasledovných poisťovní: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s. alebo BNP Paribas Cardif Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.

 

Poistné produkty

Poistenie vozidiel zakúpených v hotovosti

woman-on-the-sofa

Značkové poistenie

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre vás pripravili jedinečný balík,  ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy.

Značkové poistenie je ponúkané pre vozidlá značky Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA,  zahŕňa minimálne nasledovné poistenia a služby:

ADD ICON DESCRIPTION HERE
Povinné zmluvné poistenie (PZP)
ADD ICON DESCRIPTION HERE
Havarijné poistenie (KASKO)
consultation-business-man-woman

Partnerské poisťovne

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť výhody značkového poistenia, ponúkame vám možnosť vybrať si z nasledovných poisťovní: Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s. alebo BNP Paribas Cardif Poisťovňa Cardif Slovakia a.s.

 

Informácie o VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o.
 

VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o. (VWFS Maklérska) je samostatným finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je zapísaná v podregistri samostatných finančných agentov pre sektor poistenia  a zaistenia vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 159100.

ADD ICON DESCRIPTION HERE
Sídlo spoločnosti

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

ADD ICON DESCRIPTION HERE
Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vl. č.: 26476/B
IČO: 35 835 583 IČ DPH: SK2021652413

VWFS Maklérska nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovne a vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmlúv s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Žiadna poisťovňa, ani osoba ovládajúca poisťovňu nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach VWFS Maklérska.

02/492 92 010

Zavolať

Po - Pia 8:00 - 17:00

info@vwfs.sk                                                       

Poslať e-mail

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

Navštívte nás