Ohlasovanie protispoločenskej činnosti

Ohlasovanie protispoločenskej činnosti

Integrita, dodržiavanie zákonov a predpisov sú základom firemnej politiky a hlavnými prioritami skupiny Volkswagen. Predstavujú základ dobrej povesti skupiny a jej značiek, dôvery jej klientov a obchodných partnerov. Konanie, ktoré je v rozpore s touto politikou môže privodiť spoločnosti nemalé ekonomické ako aj reputačné škody. Takéto konanie musí byť preto včas rozpoznané, spracované a napravené.

Pozornosť a ochota obchodných partnerov, zákazníkov a iných tretích strán upozorniť na konanie, ktoré je v rozpore s firemnou politikou skupiny Volkswagen je pre nás kľúčová. Ceníme si každé jedno upozornenie. Informácie do systému oznamovateľov možno poskytnúť kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku.

Systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti je nastavený tak, aby bola zaručená pokiaľ možno čo najvyššia ochrana oznamovateľa ako aj postihnutej osoby. V prípade, ak v ohlásení existujú náznaky, že mohlo dôjsť k porušeniu firemnej politiky skupiny Volkswagen, príslušný orgán začne samotné prešetrovanie. Proces prešetrovania je nezávislý a nestranný. Ochrana osobných a iných citlivých údajov je zaručená.

Podozrenia na porušenie je možné ohlásiť prostredníctvom všetkých existujúcich kanálov:


e-mail: investigation@vwfs.com

telefón: +49-531-212 899786

horúca linka 24/7: +800-444-46300


alebo prostredníctvom dvoch externých právnikov (ombudsmanov):

Dr. Rainer Buchert

Tel. +49 (0) 69 71 03 33 30 and +49 (0) 61 05 92 13 55;

Fax: +49 (0) 69 71 03 44 44;

email: dr-buchert@dr-buchert.de


Thomas Rohrbach

Tel. +49 (0) 69 65 30 03 56;

Fax: +49 (0) 69 65 00 95 23;

email: rohrbach@ra-rohrbach.de


Kontakt v iných jazykoch: Tel. +49 (0) 69 65 30 04 90

Webové sídlo: www.Ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontaktujte nás

02/492 92 000

Po - Pia 8:00 - 17:00
Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Moje VWFS

Aktivujte si Vaše konto na zákazníckom portáli a vybavte vaše požiadavky online