Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len „AML“) je pre spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. a VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o. (ďalej spolu len ako „VWFS“) prioritou. V tejto súvislosti spoločnosť VWFS vymenovala osobu, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu (ďalej len „AML officer“) a implementovala Program vlastnej činnosti, ktorý reflektuje mieru rizika v oblasti AML, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti VWFS. Opatrenia, ktoré VWFS zaviedla, a s nimi spojená povinnosť prevencie a rôznych kontrol môžu mať priamy vplyv na klienta.

Každý zamestnanec VWFS je pravidelne školený v oblasti AML tak, aby bol schopný manažovať situácie, kedy by spoločnosť VWFS mohla byť vystavená pokusu o je zneužitie v oblasti AML. Všetky podozrenia sú zamestnanci povinní hlásiť AML officerovi.

Moje VWFS

Financujete auto s nami? Aktivujte si Vaše osobné konto na zákazníckom portáli. Získate prehľad o stave svojho účtu a možnosť vybaviť Vaše požiadavky online.

Napíšte nám

info@vwfs.sk                                                       

Zavolajte nám

Po - Pia 8:00 - 17:00
02/492 92 000