Your browser is not supported.

For the best experience, we recommend using an alternative browser.

Služba je aktuálne nedostupná. Prosím, vyskúšajte neskôr.

man-on-sofa-with-phone

Uplatnenie práva k osobným údajom

Podanie dotknutej osoby

Žiadosť na uplatnenie práv vyplývajúcich z NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle čl. 15 až čl. 21.

 

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Výber uplatnenia práva k osobným údajom

Toto pole je povinné na vyplnenie.

Popis žiadosti

Toto pole je povinné na vyplnenie.

* Povinné polia (musia byť vyplnené).

Odpoveď na Vašu žiadosť Vám bude zaslaná do 30 dní.

Toto pole je povinné na vyplnenie.

02/492 92 010

Zavolať

Po - Pia 8:00 - 17:00

info@vwfs.sk                                                       

Poslať e-mail

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

Navštívte nás