Nadobudnite istotu pri uzatváraní úverovej zmluvy

Aktuálna doba nám všetkým ukazuje, aké dôležité je byť pripravený na všetky situácie, ktoré nás môžu stretnúť. Dôležité preto je, vedieť, ako si zabezpečiť svoj majetok tak, aby ste oň ani v ťažších časoch neprišli a mohli ho ďalej využívať. Jedným z takých riešení je aj Poistenie schopnosti splácať.

Poistenie schopnosti splácať úver je skutočne inovatívne poistenie. Neľahká doba pandémie nás inšpirovala, aby sme ho znova pripomenuli a rozšírili o krytie aktuálnych rizík, ktoré začali ohrozovať mobilitu našich klientov. Zo dňa na deň sme sa všetci ocitli v situácii, kedy sme nevedeli, čo nás čaká. Ponúknuť klientovi produkt reflektujúci na túto dobu, bolo nevyhnutné.

Financujte vozidlo bez obáv z budúcnosti

Poistenie schopnosti splácať je jednoduchý spôsob ako si zabezpečiť istotu a pokoj na duši aj počas neočakávaných situácií. Vďaka nemu získate totiž poistenie vašej úverovej zmluvy. Veľmi dobre si uvedomujeme, aké dôležité je pre vás - našich klientov vaše vozidlo a možnosť prepravovať sa presne tam, kam potrebujete. Ak by teda aj došlo k nečakanej situácii, Poistenie schopnosti splácať vám umožní zachovať si vaše vozidlo a s ním aj vašu mobilitu.

Pripravte sa na všetko

Pozrime sa teda bližšie na to, čo s Poistením schopnosti splácať získate. Pri podpise úverovej zmluvy máte na výber dve možnosti poistenia. Oba balíky vám pomôžu prekonať neočakávanú životnú situáciu. Rozhodovať sa môžete medzi základným a rozšíreným balíkom.

Základný balík Poistenia schopnosti splácať vám zabezpečí istotu pre prípad vašej pracovnej neschopnosti, podrží vás aj v prípade, že vám úraz alebo choroba spôsobí trvalú invaliditu. V živote sa niekedy udejú aj tragické udalosti, a preto Poistenie schopnosti splácať kryje aj smrť poisteného.

Ak si vyberiete rozšírený balík, ten budete môcť využiť pri všetkých situáciách, ktoré obsahuje základný balík. Navyše však získate aj záchranné koleso v prípade, že vám ochorie člen z rodiny a vy budete potrebovať sa o neho starať. No a ak prídete o prácu, následkom čoho vznikne nezamestnanosť, aj vtedy sa o Poistenie schopnosti splácať môžete naplno oprieť. V akejkoľvek neľahkej situácii bude Poistenie schopnosti splácať vašim oporným bodom.

Poplatky, z ktorých sa vám nezatočí hlava

Pri pohľade na všetky situácie, ktoré vám Poistenie schopnosti splácať pokryje, sa istotne pýtate, čo vás to bude stáť. Aj na túto otázku sme sa za vás pozreli, aby sme vám ju zodpovedali.

Výška mesačnej platby jednotlivých balíkov je závislá od výšky vašej mesačnej splátky. V prípade Základného balíka budete hradiť 3,30 % z vašej mesačnej splátky. Ak sa rozhodnete pre Rozšírený balík, uhradíte každý mesiac 4,90 % z vašej mesačnej splátky.

Za zanedbateľnú čiastku tak získate istotu v každej situácii. Aby ste to mali jednoduchšie a nemuseli myslieť na rôzne platby, poplatok za Poistenie schopnosti splácať môžete uhrádzať priamo s mesačnou splátkou za vaše vozidlo.

Ako vyzerá poistné plnenie?

V prípade, že sa ocitnete v neočakávanej situácii, nastupuje poistné plnenie. Pri tom rozlišujeme to, o akú škodovú udalosť ide.

Poistné plnenie tak môže byť až do výšky maximálne 1 100 € na jednu splátku (max. 12 mesačných splátok na jednu poistnú udalosť a najviac 24 mesačných splátok na celé obdobie poistenia) pri poistných udalostiach:
-    pracovná neschopnosť poisteného,
-    strata zamestnania a následná nezamestnanosť,
-    ošetrovanie člena rodiny.

A maximálne 75 000 € na zostatok istiny pri poistných udalostiach:
-    smrť poisteného,
-    trvalá invalidita poisteného následkom úrazu alebo choroby.

Poistenie schopnosti splácať je dostupné pre všetkých našich zákazníkov, ktorí si nás vyberú pre financovanie svojho nového vozidla ako fyzické osoby.
Zabezpečte sa s nami, aby ste boli pripravení na všetky udalosti, ktoré vás v živote môžu stretnúť: https://www.vwfs.sk/zakaznicky-servis/poistenie-pss.html.