• 24. 2. 2022

Povinné zmluvné poistenie v kocke a narovinu

PZP je pre každého motoristu nevyhnutnosť. Preto vám ukážeme, čo tieto tri písmená v sebe v skutočnosti ukrývajú. Mnohí si kladiete otázky, čo všetko Povinné zmluvné poistenie pokrýva, prípadne kedy ho môžete využiť. Preto sme zostavili prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré pomôžu každému majiteľovi vozidla.

PZP pokrýva škody, ktoré spôsobíte svojim vozidlom inej osobe. Čiže vám poistenie pokryje náklady za spôsobenú škodu a odškodní poškodenú stranu. V prípade, ak vaše vozidlo spôsobí škodu na majetku, chodcovi, alebo cyklistovi, je takáto škoda tiež krytá z vášho povinného zmluvného poistenia.

Poisťovne ponúkajú vo svojom štandardnom PZP balíku aj asistenčné služby. Záleží však od samotného výberu poistenia. Poistenie si môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Ak ste by ste mali záujem o poistenie, ktoré sa vzťahuje na škody spôsobené na vašom vozidle, na to je určené primárne havarijné poistenie. Klienti si k PZP môžu napríklad vybrať doplnkové pripoistenie, ktoré môže pokrývať škody spôsobené živelnou udalosťou alebo škody pri strete so zverou alebo aj úrazové poistenie. Doplnkové pripoistenia sú finančne ohraničené a môžete si vybrať z rôznych variant, presne podľa vašich potrieb a finančných možností.

Čo má vplyv na výšku ceny poistného a ako si PZP vybrať?

Cena PZP nie je pre každého vodiča rovnaká, je to individuálna záležitosť. Závisí od viacerých faktorov, dôležité sú napríklad základné parametre auta. Patrí k nim typ samotného vozidla, vek vozidla, výkon vozidla, objem valcov a hmotnosť auta. Rozhoduje aj vek samotného vodiča a na aký účel je vozidlo využívané. Tiež môže zavážiť klientova predchádzajúca škodová história. Vodiči, ktorí dlhé roky jazdia bez nehody môžu byť odmenení zníženou cenou za poistenie.

Väčšina ľudí chce pri PZP ušetriť, no zároveň požaduje kvalitné poistenie, ktoré mu pokryje väčšinu škodových udalostí. Aj preto hľadáme s klientom kompromis, ktorý mu bude vyhovovať po finančnej stránke bez straty kvality. Najlepší spôsob je teda poradiť sa a s otázkou správneho výberu PZP radi pomôžeme.

Aké škody pokrýva PZP?

Poistenie pokryje škody, ktoré spôsobíte svojim vozidlom inej osobe. Výhody poistenia pocítite najmä pri dopravnej nehode, kedy vaše poistenie pokryje náklady za spôsobenú škodu a odškodní poškodenú stranu.

Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na vašom vlastnom vozidle. Na to slúži hlavne havarijné poistenie. Avšak sú v ponuke aj doplnkové pripoistenia, ktoré pokryjú škody spôsobené napríklad živelnou udalosťou. Väčšina z nich je finančne ohraničená. V prípade, ak vaše vozidlo spôsobí škodu chodcovi alebo cyklistovi, tak je škoda tiež krytá z vášho Povinného zmluvného poistenia.

Môže poškodený dodatočne žiadať peniaze navyše?

V prípade, že ste vinníkom dopravnej nehody a poškodený od vás dodatočne žiada ďalšiu náhradu škody, môže tak urobiť, ale musí svoje nároky uplatniť voči vašej poisťovni. Poisťovňa následne požiadavku prešetrí, či súvisí s konkrétnou udalosťou a pod.

Čo robiť, keď vinník z miesta dopravnej nehody ujde?

Bohužiaľ sa to stáva pomerne často. Keď neznámy vinník spôsobí dopravnú nehodu a následne z miesta činu ujde, je potrebné privolať políciu. Políciu kontaktujte aj v prípade, ak škoda prevyšuje sumu 3.990 eur. Tiež ak účastník dopravnej nehody je pod vplyvom alkoholu, alebo bol niekto zranený, poprípade usmrtený. Často sa stáva, že účastníci nehody sa nevedia dohodnúť, kto je vinníkom. Aj v tomto prípade vám pomôže polícia.  Naopak, ak napríklad Vy spôsobíte škodu na stĺpe verejného osvetlenia alebo zvodidlách, neutekajte, privolajte políciu, nemusíte sa báť, aj túto škodu Vám kryje Vaše PZP.

Ako zrušiť PZP pri predaji vozidla?

Na dopravnom inšpektoráte požiadate o zápis prevodu držby motorového vozidla na inú osobu. Zmenu v technickom preukaze doručíte do poisťovne.

Kto je povinný nahlásiť poistnú udalosť?

V prípade dopravnej nehody, ktorá sa stane na území Slovenskej republiky, je vinník  povinný túto skutočnosť nahlásiť v poisťovni v zákonnej lehote do 15 dní od jej vzniku. Ak je nehoda mimo nášho územia, tak do 30 dní. Poškodený si môže uplatniť náhradu škody z Povinného zmluvného poistenia vinníka, priamo v jeho poisťovni  a nárok preukázať. Všetky fakty a okolnosti týkajúce sa dopravnej nehody sa uvádzajú pravdivo.


Čo je poistný garančný fond?

Ide o garančný fond, ktorý spravuje SKP (Slovenská komora poisťovateľov). Fond poskytuje plnenie za škodu spôsobenú motorovým vozidlom, ktoré nemá Povinné zmluvné poistenie. Na stránke www.skp.sk v centrálnom registri si podľa EČV zistíte, či má vinník Povinné zmluvné poistenie a v ktorej poisťovni si môžete uplatniť svoj nárok na náhradu škody.

Kto je likvidačný zástupca?

Je to subjekt, ktorý zastupuje poisťovateľa vinníka na území vybraného štátu. Vybavuje škodové udalosti v mene poisťovateľa. Pri dopravnej nehode v zahraničí alebo aj u nás s nejakým vozidlom z iného členského štátu sa môžete vyhnúť jazykovej bariére a kontaktovať priamo  likvidačného zástupcu na Slovensku. Táto služba je bezplatná a pomôže pri vybavovaní poistnej udalosti. Likvidačného zástupcu si vyhľadáte jednoducho  na stránke www.skp.sk.

 

V dnešnom blogu sme zodpovedali na pár dôležitých otázok, ktoré vám pomôžu pri vyskladaní si vašich poistných balíkov a prinesú trochu viac svetla do sveta poistenia. Povinné zmluvné poistenie je neoddeliteľnou súčasťou každého vozidla a je dôležité rozhodnúť sa zodpovedne.

Sme odborníci na financovanie a poistenie vozidiel, preto všetky ponúkané poistné produkty sú navrhnuté pre vás a vaše potreby. Preto ak zvažujete kúpu nového vozidla, naši predajcovia vám radi pomôžu aj v oblasti poistenia.