• 22. 3. 2023

Spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko (VWFS) ukázala veľké srdce - naše autá prepravujú pomoc ľuďom z Ukrajiny

Pomáhajú po celom svete, no sú situácie, kedy oni sami potrebujú pomocnú ruku. Človek v ohrození patrí medzi naše najznámejšie neziskové organizácie. Po celom svete už pomohli státisícom ľudí, aktuálne sú v plnom nasadení v oblastiach postihnutých ničivým zemetrasením v Turecku a Sýrii. V rozhovore s Ľuboslavou Šestákovou, ktorá má v organizácii Človek v ohrození na starosti darcov - právnické osoby, sa dozviete:

●        aké aktivity má organizácia priamo na Slovensku,

●        ako vnímajú pomoc, ktorú dostávajú od VWFS.

V ktorých krajinách aktuálne pôsobíte?

Aktuálne pomáhame, prostredníctvom našich kolegov a kolegýň zo sesterskej organizácie Člověk v tísni, ľuďom postihnutým ničivým zemetrasením v Turecku a Sýrii. V zahraničí pomáhame tiež na Ukrajine, Moldavsku, Keni, Afganistane a Libanone​. Počas 24 rokov sme pôsobili vo viac ako 25 krajinách po celom svete, a to rôznou formou. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc, zameriavame sa na dodržiavanie ľudských práv​, vzdelávanie detí a žien​, pomáhame s obnovou živobytia a s potravinovou bezpečnosťou, podporujeme aktívnejšie zapájanie sa ľudí do verejného života. Samozrejme pôsobíme aj na Slovensku, kde sa zameriavame na sociálnu integráciu vylúčených komunít a globálne vzdelávanie.

Ako pomáha Človek v ohrození na Slovensku?

Ako sa staráte o ľudí, ktorých zasiahla vojna? 

Odhadujeme, že od vypuknutia vojny na Ukrajine dostalo našu pomoc okolo 200 000 ľudí, a to priamo na Ukrajine aj na Slovensku. Našu rýchlu pomoc na hraniciach pre ľudí utekajúcich pred vojnou sme postupne rozšírili priamo na územie Ukrajiny a na Slovensku do regiónov. Na Ukrajine zabezpečujeme humanitárnu pomoc, či už je to distribúcia potravín, ale aj zabezpečenie hygienických a iných potrieb, či pomoc s teplom. Vďaka našim pravidelným dodávkam potravín predstavujeme pre vnútorne vysídlených ľudí v ich hroznej situácii aspoň trochu istoty. Venujeme sa aj psychosociálnej podpore, aby sme zmierňovali dopady traumy z vojny a pomáhali ľuďom s ich problémami. Tiež zlepšujeme ich podmienky na bývanie, aby mohli žiť dôstojnejšie. Vo veľkokapacitných centrách, kde žili, chýbalo elementárne vybavenie. Na Slovensku sa zameriavame najmä na psychosociálnu podporu, využívame pri tom naše dlhoročné skúsenosti so sociálnou integráciou vylúčených komunít. Ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa tu rozhodli zostať, pomáhame nájsť si prácu, umiestniť detičky do škôl či škôlok, zabezpečiť, aby mali prístup k zdravotnej starostlivosti, pomáhame pri komunikácii s úradmi, či s riešením ich každodenných problémov. Našou snahou je, aby sa vedeli osamostatniť a ich život na Slovensku bol plnohodnotným.

.

Vy podávate pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú, vám zas podala pomocnú ruku spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (VWFS). Akou formou spolupracujete? 

Spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko nám pomáha vypožičaním štyroch áut a naše programy pomoci ľuďom z Ukrajiny podporila aj finančne.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine nám poskytla pomocnú ruku s vypožičaním áut na 6 mesiacov. Autá boli pre nás kľúčové, aby sme mohli pomáhať v takom rozsahu na hraniciach. Pred uplynutím tejto doby sa však ochotne zaujímali či by autá boli pre nás užitočné aj naďalej. Dobu bezplatného zapožičania nám predĺžili, a to opakovane až doteraz. Proaktívne sa zaujímajú o naše potreby, ochotne reagujú a vychádzajú nám v ústrety. 

Veľmi rada by som ocenila tiež ich ochotu pomôcť nám v humanitárnej kríze po zemetrasení. Môj kolega a kolegyňa sa potrebovali dopraviť do postihnutých oblastí v Turecku, mali sme však problém s dopravou. VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko ochotne a promptne súhlasil, aby vycestovali s ich autom do týchto oblastí. Je skvelé, keď sa viete o partnera oprieť v krízových situáciách.

Poskytli nám však aj veľmi dôležitú finančnú pomoc, a to štedrý dar vo výške 50 000 eur na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Aj takto môžeme spoločne pomáhať. Bez našich darcov a darkýň by sme to nedokázali. VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko sme veľmi vďační za všetku ich podporu, pomoc a ochotu.

Ako konkrétne využívate autá, ktoré ste dostali od VWFS? 

V prvých mesiacoch sme ich využívali najmä pri našej pomoci na hraniciach, keď sme podávali pomocnú ruku ľuďom utekajúcim pred vojnou. Hranicami denne prechádzali tisíce ľudí. Aj vďaka autám od VWFS sme mohli rýchlo reagovať, dopraviť pomoc tam, kde bolo treba. Pomáhali nám pri preprave ľudí a materiálu z a na hranice, aj vďaka nim sme vedeli zabezpečovať logistiku a koordináciu našej pomoci.

Využívame ich na pomoc ľuďom z Ukrajiny aj v rámci nášho programu psychosociálnej podpory. V rámci neho pomáhame ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa tu rozhodli zostať. Pôsobíme v štyroch krajoch na Slovensku, vyžaduje si to zabezpečenie logistiky a koordinácie, v čom nám autá výrazne pomáhajú. Vďaka nim môžeme smerovať pomoc tam, kde je najväčšmi potrebná. Ubytovacie zariadenia a koordinačné stretnutia sme zvládli navštevovať najmä vďaka požičaným autám.  

Autá využívajú aj kolegovia a kolegyne z našej misie priamo na Ukrajine. Aj takto nám autá vedia výrazne pomôcť, keďže na Ukrajine nemáme dostatok áut a verejná doprava na hranice je komplikovaná.​ Pomáhajú nám aj v rámci našej operatívy, využívame ich pri zabezpečení našej logistiky a backofficu​, najmä pri podpore nášho skladu na východnom Slovensku a našej kancelárie v Prešove, ktoré riešia programy pomoci Ukrajine.

Prečo je táto forma pomoci pre vás dôležitá?

Naša nezisková organizácia sa vždy snaží o čo najefektívnejšie poskytovanie pomoci. Do vypuknutia vojny na Ukrajine sme preto mali k dispozícii jedno auto na celú organizáciu. Rozsiahle programy pomoci ľuďom z Ukrajiny si však nevyhnutne vyžiadali potrebu ďalších. Kľúčovú rolu pri našej pomoci zohrávali aj stovky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí a ktoré zabezpečovali služby na hraniciach 24 hodín denne. Naši zamestnanci a zamestnankyne mali predovšetkým na starosť ich koordináciu, ako aj zabezpečenie všetkých procesov pomoci tak, aby plynulo a nepretržite prebiehali. Z dôvodu intenzívneho nasadenia bolo preto potrebné zabezpečiť pre nich dopravu a logistiku, zásobovanie, koordináciu na mieste a pod. Bez áut by sme to nedokázali v takom rozsahu a tak rýchlo.

Po ukončení pomoci na hraniciach, keď túto úlohu prevzal štát, sme sa pustili do pomoci prichádzajúcim ľuďom z Ukrajiny – v regiónoch na Slovensku a priamo na Ukrajine. Kancelárie máme v Prešove, v Bratislave a v Užhorode, vyžaduje si to teda veľa cestovania a prepravy materiálu.

Táto pomoc je pre nás dôležitá aj z dôvodu, že naša organizácia sa v roku 2022 výrazne rozrástla, máme veľa nových kolegov a kolegýň, znásobili sa miesta nášho pôsobenia. Autá sú teda nevyhnutné pre našu koordináciu a logistiku, aby sme vedeli pomáhať tam, kde je to potrebné. Ide o veľmi efektívnu pomoc, ktorá nám pomáha zastrešovať naše programy.